Туйяс шогмытöмöсь 

[ A+ ] /[ A- ]

Керкаяс да мукöдторъяс лэптöмöн и натöг кулöмдiнсаяс пиысь унаöн тулыссянь сёр арöдз, ставсö лючки идравтöдз, Кулöм ю бокысь дачаяс улö сеталöм муяс вылынöсь. Босьтчылысьяс пиысь коймöд кымын пайыс вöчлöм муяссö эновтiс-ны, но мукöдыс вöдитöны да босьтöны арнас быдторсö: картупель, капуста, морков, лук, помидор, öгурцы, сёркни да с.в., ме ог нин сёрнит быдсямапöлöс вотöс йылысь. Кодi кыдзи сяммö, сiдзи и бергöдчö, сiйöс тöдöмöн, мый вынсьöдтöг омöля мый быдмö. Сэтчö жö танi муыс лыа сора да вынсьöдны, торйöн нин куйöдавны, колö быд во. Коставлан кö, весиг картупельыд оз во. Со и вайöны куйöдсö да торфсö быд йöрö. Мед сöмын сьöмыд вöлi, öнi скöт видзысьяс оз сöмын вöзйыны, но весиг вайöны асьныс. Сыкöд йитöдын, мый крестьянин овмöс кутысьяс содöны, куйöд-ысь, видзöдöм серти, ог орöй. Оз майшöдлы и торф вайöм: кодъяслöн эм техника, бара жö вöзйöны асьныс. 
Ставыс быттьö бур, но эмöсь и майшöдланторъяс. Медводз-кö, сiйö, мый ми, дача кутысьяс, дзик, буракö, веськодьöсь «Кулöмдiн» овмöдчöм-инöн веськöдлысьяслы, кöть эськö пырам сы улö. Сёрниыс мунö дачаса шöр туй йылысь, кодöс шыльöдлöны матö во джынйöн сöмын öтчыд ли кыкысь, гуранъяс оз тыртавны. Торйöн нин лёк Донö мунан туй вывсянь пыранiн. Тулыснас бура дыр кокньыдик машинанад он весиг вермы пырны. 
Дача вöдитысьяс пиысь унаöн, торйöн нин Ленинлöн уличавывсаяс, ветлöны вöвлöм «Кулöм-дiн» совхозлöн муяс шöртi лöсьöдöм туй вывтi, кöнi öтар бокас сортучастоклöн муяс, а мöдарладорас вöлi войскöвöй часьтлöн бергалысь радар да кытысь кызвын муыс эндiс, петiс нин рос. Тайö туйыс меставывса власьтлы сiдзжö веськодь. Водзтi кö вöлi кöзяинтöмöн, то районса прокуратуралöн шыöдчöмöн суд индылiс кывкутны сы вöсна катыдпомсянь кывтыдпомöдз сиктса администрациялы. Но оз кывкут, а видзöдö сы бöрся ылöсас. Дöзьöритöмöн ог шу, сы вöсна мый некутшöм гуран эз на тыртыштлыны. А лöсьöдны тайö туйсö колö кöжаöн, сы вöсна мый лыаыд зэрöм бöрын шлявмунö бöр бокö. 
Дерт, власьт вермас шуны, мый колö легöдчыштны и аслыным. Та вылö ме верма шуны, мый верманасö легöдам. Дача васöд местаын да эг кö кодйöй ва визьяс да видзöдöй на бöрся, эськö и пуктысьнысö эз шогмывлы. Матö ставнымлöн эмöсь юкмöсъяс, лöсьöдлiм асьным. И шöр туйсянь пыранiнъяссö асьным лöсьöдам да нöшта уна мукöдтор на вöчам. Танi сёрни мунö сы йылысь, мый колö вöчны быть власьтлы, а сiйö оз вöч. Биöн тай могмöдöны бура да сы йылысь ог гижöй. Сёрни оз мун и пескöн да мукöдторйöн могмöдöм йылысь. Сёрниыс мунö туй лöсьöдöм йылысь. Дачаö öд колö вайны оз сöмын асьтö, но, кыдз ме пасйи нин, куйöд, пес, стрöитчан материал да с.в. Сэтчö жö сэнi öткымынъяс олöны во гöгöр чöж да на вöсна колö быдлунъя тöждлун. 
Василий ЛОДЫГИН. 
Кулöмдiн.


Комментарии:

Добавить комментарий

Свежий выпуск: за 14 февраля