[ A+ ] /[ A- ]

Вöр ― миян ставыс

Помöсдiн вожысь «вошлiсны» «Финлескомлöн» «форвардеръяс» да «харвестеръяс», лэччöдлiсны орчча Кöрткерöс районö. Öнi вайöны бöр, бара кутасны «йирсьыны» вöрын. Нинöм шуны ― бур техника: нюрö ни нитш пиö оз вöй, кужöмöн вöчлöмаöсь финнъяс. Но сöмын тай асьныс тайö техникаöн оз вöдитчыны, вузалöны Россиялы, сы вöсна мый тайö техникаыс зэв ёна жугöдö вöр.

Лун и вой жургöны карлань вынйöра вöр тыра машинаяс, сьöкыдысла катласьöны. Бöрсö локтiгöн ас выланыс кыскöны сöмын сынöдсö, гургöны кушöн. Районлы таысь грöш ни кöпейка. Тöдöмöн жугöдöны танi олысь йöзлысь нэмöвöйся кутчысьöмсö, кыйсянiнсö да вотчанiнсö, вöр-васö, да быттьö сiдзи и колö. Тайö и эм капитализмыд. Прибыль сайын вошöны пpöстöй йöзлöн тöжд-могъяс. Кöзяйничайтö, быттьö гортас, а социальнöй кывкутöм йылысь ёнасö оз мöвпав, век жмитчö, быд кöпейка лоö перйыны мырдысьöн, копыртчöмöн да кусыньтчöмöн.

Гыалысь вöр местаö быттьö ядернöй взрыв бöрын кольöны пузувтöм кушинъяс. Кутшöм грекысь миянöс тадзисö? Ме омöля гöгöрвоа найöс, кодъяс радлiгтырйи кекöначöны выль инвесторъяслы, кодъяс кöсйöны миянын пöрöдны вöр. Мый коляс челядьлы да внукъяслы? Мöвпалам сöмын öнiя здук йылысь, виам, налям став ловъясö: мусö и васö, вотöссö и звер-пöткасö. Радлöны найö, кодъяс тыртöны зепнысö. Ме ог радлы: менсьым орöдöны cöнöс, чужйöны кок улысь мытшöдöс.

Ме ог радлы и «ЦентроВудКомлы», кодi мöвпалö вужъясьны Кебанъёль дорын. Быд во сылы ковмас миллион да джын кубометр вöр. Пöрöдасны бöръя потш кодь пусö. Тайö компанияыслы Польшаас важöн нин эз эскыны, сылöн сiдз шусяна рейтингыс зэв ичöт. Ми радлам. Быдöн водзын дасьöсь копыртчыны, мед сöмын локтiсны, мед сöмын вöлi «иностранеч». Некытчö кö воштысьны, колö корсьны ассьыным инвесторъясöс, налысь позяс юавны чорыдджыка. «Иностранечыдлы» ми дзик веськодьöсь.

Унджык сьöм чукöртöм могысь районлы колö сöвмöдны ичöт да шöр бизнес, торйöн кö, туристалöм. Мича местаяс эмöсь на, да и кöнсюрö кольыштiсны на вöр дiяс. Найöс позьö дорйыны буретш татшöм ногöн. Коми республикаöс буретш вöр вöсна Европа лыддьö ассьыс «тыясöн», буретш миян вöр сетö сэтчöс олысьяслы лолалан сынöд.

Бырöдам кö вöрсö, регыд Европа висьмас «туберкулёзöн», кутас пöдны. А водзынджык чермунам асьным. Эн эскöй налы, кодъяс вом тырöн шуалöны, мый вöр — «возобнавляемый ресурс». Сöстöм сынöд сетö сöмын лыска вöр. Сiйöс пöрöдöм бöрын петö коръя вöр. Колясны сё вояс, мед бара лоис лыска вöр.

Районын эм на дыр сулалысь вöр. Пöрöдöй сiйöс, вöчалöй туйяс! Дерт, сувтас донаджык, но мöд туйыс абу, кор пöшти нинöм оз вöчсьы вöр быдтöм-садитöм могысь.

Содта, мый унатор ас сайын. Ми, Эжва йылын олысьяс, вöрын асьнымöс кутам зэв жö идöртöма. Кытчöдз ог гöгöрвоöй, мый вöр ― донъявны позьтöм озырлун, сэтчöдз серпасыс оз вежсьы. Кытчöдз ог гöгöрвоöй, мый ставсö он ньöб, и медводз ― дзоньвидзалун. А миян дзоньвидзалун йитчöма миян вöр-вакöд.

Александр ШЕБЫРЕВ.

Снимок вылын: «форвардеръяслöн» да «харвестеръяслöн» уджалöм бöрын.

Комментарии:

Добавить комментарий

Свежий выпуск: за 15 апреля