Веськыд йитöд

[ A+ ] /[ A- ]

Веськöдлысьлöн сöвесьт вылын

Республикаса юралысьлöн Öтувъя примитанiнысь районса юкöнын веськöдлысьöн удждон мынтытöм кузя йöзлöн юалöмъяс вылö вочавидзисны районса прокурорöс вежысь Георгий Васильевич Зин да Кулöмдiн районса следственнöй юкöнöн веськöдлысь Игорь Александрович Даньщиков.

— Та кузя йöз оз ёна элясьны прокуратураö, — заводитiс сёрнисö Георгий Васильевич, — унаöн полöны, кодкö кыскö кадсö, а кодкö век надейтчö, мый медалысь вештас удждонсö, сöмын кадыс эз на во. Пример вылö босьтам татшöм серпас: веськöдлысь медалö йöзöс удж вылö, но кутшöмкö кадö уджыс дугдö сетны сiйö сьöмсö, мыйтта виччысис веськöдлысь. Либö, уджавны колö, да и удждон вештыны колö, а сэки жö кыптö МРОТ. Веськöдлысьлы некытчö воштысьны, быть лоö «вердны» уджалысьясöс аскиа лунöн. Кодкö виччысьö, а кодкö локтö прокуратураö гижны шыöдчöм удж сетысь вылö. Татшöмыс, дерт, абу уна, но век жö овлö.

Быд шыöдчöм видзöдам торйöн. Быд морткöд сёрнитам öткöн. Мукöд дырйи йöзлы вештан сьöмсö вермам бергöдны дзоньнас, а корсюрö — джынсö либö неыджыд юкöн.
Веськöдлысь кö оз вештысь 2 тöлысь да унджык, либö вештö оз ставнас удждонсö 3 тöлысь да дырджык – позяс кыскыны мыж вöчöмысь кывкутöмö.

— Уджалысь мунö шойччыны. Войвывсалы оланпас серти уджöдысьлы быть ковмас вештыны туйысь рöскодъяс. Кутшöм кад сетсьö сьöм бергöдöм вылö?
— Мортыс кö мунö шойччыны — сöмын локтöм бöрсяыс. Водзвыв вештыссьö командировкаö да удж кузя ветлöм — кор билетъяс ки вылас нин.

— Волöны-ö уджавтöм пенсионеръяс шыöдчöмъясöн?
— Олöма йöз ёна жö мырсьöны шойччанiнö туйысь билет вештытöмысь.
Медводз мунтöдзныд тöдмалöй Пенсионнöй фондысь, кутшöм транспортöн позяс мунны, колöны-ö кутшöмкö справкаяс олан местаясысь, медым кокньыда, кыв шутöг бергöдны шойччыны туйö ветлöмысь сьöм. Энö тэрмасьöй. Ветлöй сöмын вынсьöдöм маршрутöн. Таксиöн ветлöмысь туйыс оз вештыссьы.

-Колö-ö босьтны шойччан местаысь кутшöмкö кабала?
— Уджалысь шойччысьяслы, дерт, колö. Уджавтöм пенсионеръяслы – оз. Найö вайöны сöмын билетъяс, кöнi тыдалö доныс.

-Мортыс кö кöсъяс шыöдчыны прокуратураö, ковмас-ö мыйыськö вештысьны?
— Вештысьны нинöмысь оз ков.

Босьтöй тöд вылö: удж сетысь кö оз мынты удждон, оз вешты шойччыны ветлöмысь öтарö-мöдарö туй — шыöдчöй прокуратураö, бöрыннас öтчыд ковмас волыны судö.
Суйöр сайö шойччыны ветлöм туй оз вештыссьы. Шойччöй Россияын, öд миян сы мында гажа да шензьöдана тöдмавтöминъяс, — кывкöрталiс Георгий Васильевич.
Гижöд да снимок Алёна Ермаковалöн. 

Комментарии:

Добавить комментарий

Свежий выпуск: 20 июня

Осторожно — мошенники!