admin

ЮРСИКТЛЫСЬ ЧУЖÖМБАН ВЫЛЬМÖДÖМÖН

Кулöмдìнса да районса войтырöдз вайöда, кыдзи ми юрсиктын кыпöдам керкаяс да мукöдтор, дöзьöритам-сöстöммöдам ассьыным ыджыд оланìннымöс.

Талун кежлö керка кыпöдысь 215 морт. Кольöм воын керкаясö пырис 212 семья. Таво кöсйö эштöдны керка 18 семья. Таво босьтчим сетавны керка кыпöдöм могысь му юкöнъяс Лугöвöй да Стрöительяслöн уличаяс вылысь. Урчитöма нин 60 юкöн. Öнì сиктса администрация дасьтìс документъяс, медым Северная-2 улича вылысь 30 юкöн вылö артыштöм водзтì гöран му вуджöдны стрöитчöм вылö.

Читать далее

Кусöдчысь парашютист Юрий Игоревич Попов кöкъямыс во нин уджалö вöр видзан авиаотделениеын. Чеччыштлìс сёысь унджыкысь. Гожöм кежлö дасьтысьö водз тулыссянь. Лым да чарöм вылö чеччалö Сыктывкар дорын, Кöччойягын либö Кöрткерöсын. Сìйö пыр дась, медым кöть кор пуксьыны самолётö, лэбзьыны öзйöминö.

Читать далее

Эжва йывлöн слава

Людмила Антоновна Сопун

Чужис 1947 вося апрель 14 лунö Удмуртияса Нылга районлöн Кочурын. Велöдìс роч кыв да литература, история Смолянкаса школаын, 25 во вöлì директорöн. Ставсö уджалìс 45 во. Вöлì посёлок сöветса депутатöн.

Читать далее

ЙÖЗ ДОРÖ МЕДСЯ МАТЫС ВЛАСЬТ

Тавося октябр 14 лунö районса олысьяс коймöдысь бöръясны сиктса овмöдчöминъяслöн Сöветъясö депутатъясöс. Локтан бöрйысьöмъяслöн аслыспöлöслунъяс йылысь ми корим висьтавны районса территориальнöй бöрйысян комиссияöн веськöдлысь Галина Ивановна ХолоповаÖс.

Читать далее

Российскöй Федерацияса президент В.В.Путин аттьöалö найöс, кодъяслы тырис 90 да 95 арöс, кодъяс пуктìсны тöдчана пай Россия сöвмöдöмö. Районысь медводз нимöдìс Кужйысь Марфида Николаевна Юшковаöс, кодì сиктын меддыр олысьяс пиысь öти. Сылы 90 арöс, но асьсö кылö бура. М.Н.Юшкова 37 во велöдìс школаын, сетìс джуджыд тöдöмлунъяс, ышöдìс сöмын бурö. Сиктын зэв пыдди пуктана морт.

Читать далее

Свежий выпуск: 18 апреля

Осторожно — мошенники!