Чужан муöй, сьöлöмшöрöй!

[ A+ ] /[ A- ]


Менам чужанiнöй – ылi войвывса Керчомъя сикт. Ай–мамлöн му, тэнад öд кузьсьыс – кузь история. Кык сюрс кызь öтиöд воын кутам пасйыны котыртчöмсянь куимсё сизимдас вит во. Меным кöть на дас кык арöс, но ме гöрдитча аслам дона, муса чужанiнöн. Чизыр тöв, чöдъя–пувъя ягъяс, мырпома нюръяс, тулысын дзольгысь шоръяс да Эжва–матушка ю сетöны «керйысь чом» артмöм сиктлы вын да эбöс. Танi олöны сюсь да пыдi вежöра, пыр отсавны чепöсйысь восьса сьöлöма войтыр.
Ме пыр кывза ыджыд мамлысь висьталöмсö, кодi вуджис кузь туй, пыкис тшыг да кынмöм, эз чорзьы сьöлöмнас, кöть ас пытштiыс нуис Ыджыд вермöм вöсна вöрöгкöд тышлысь мунан курыд олöмсö. Ыджыд мам — Анна Фёдоровна Ваддорова пыр бурö велöдöма ассьыс челядьсö: менсьым Педот Миколай Нина мамöс да Прокö Иван Митрей чожöс. Найö бур кывъясöн казьтывлöны Керчомъя сиктын олöмсö.
Меным воö сьöлöм вылö мамöлöн дзолядырсö казьтылöмыс. Сылöн висьталöмыс син водзö сувтiс сьöлöм вöрзьöдана серпасöн. Водз асывсянь, шондi петiгöн, кылö Эжва ю вылын пыж–моторлöн шы. Заводитчö гожся асыв. Гожся кадыс ёнджыка кольö сьöлöмад. Пуяс пасьтасьöмаöсь веж паськöмöн, воссьö-маöсь мича дзоридзьяс. Югыд шондiыс гажöдö мусö. Эжва юбокса посёлокын водз асывсяньыс жö нин öвтö чöскыд пöсь нянь дукöн. Тасянь вöрзьöдчöны ыджыд пу пыжъясöн уджалысьяс: пöрысь и том, гырысь и посни. Йöзыс кодзувкот мында. Зiльöсь, тэрыбöсь, шаньöсь! Олöмыс пуö. Ю пöлöн шлывгысьöмаöсь – паськöдчöмаöсь ыдж-ыд видзьяс, сэнi регыд мысти кыптасны уна пинькоста зорöдъяс. Эжва юö усьö Кöтйöм ю. Кöтйöм юö усьö Кельчанка. Сэнi вуграсьöны посни зонкаяс. Найö узьтöмöсь, унзiльöсь, но шудаöсь, ваясны гортас войбыдöн кыйöм чери. Мамъясныс, дерт, ошкыштасны. Водзынджык, Кöтйöм ю бокын, тыдовтчöны мöс чу-кöръяс, найö горша йирöны веж турун, оз повны гут–гагйысь. Нöшта водзынджык мыччысьöны вöрын кер дорын уджалысьяс: мужичöйяс и нывбабаяс, кодъяс зiля вöчöны ассьыныс уджсö: лэдзалöны берегысь керъяс, дасьтöны водзö кывтны ю кузя карлань. Овлö, мый воштылан туйсö, сибдылан керъяс костö, но сюрас жö петанiныд. Кöтйöм ю кыр йылын вöр керкаяс. Сэнi узьлöны да олöны чери кыйысьяс, вотчысьяс, миян чужан муса вöр–ваöн нимкодясьысьяс.
Коми вöр–валысь мичсö да озырлунсö аддзам ми и öнi. Сöстöм да ыджыд юясын, тыясын эм быдсяма чери. Миян помтöм–дортöм пармаын эм уна пöлöс звер–пöтка. Ягъясын да нюръясын быдмö уна вотöс: певпомгырся чöд да пув, дзоньвидзалун сетысь турипув, шондiторъяс кодь мырпом. Арын петö помтöм тшак. А Кадам тыыс саридз кодь! Помтöм–дортöм! Ты дорö тшöкыда волывлöны сикт-грездъясысь да каръясысь шойччысьяс. Кадамлöн мичлуныс да лышкыдлуныс ылöдлö и суйöрсайса олысьясöс.
Радлö сьöлöмыд дженьыд войвывса гожöмын. Овлö, локтас гымалöмöн да чардалöмöн сьöд кымöр, весиг повзьыштлан, сайöдас югыд шондiсö, зэрыштас. Зэрöм бöрын сöстöммö сынöдыс, кокньыда лолавсьö, бара радлö сьöлöмыд. Сьöлöмшöрöй, чужан муöй!
Ме помтöма радейта ассьым чужанiнöс, сылысь енмöн сетöм мичлунсö! Ме верстямма да тшöтш кута висьтавны аслам быдтасъяслы пöль-пöчлысь, бать-мамлысь казьтылöмъяссö. И кöсъя, медым чужан муöй, сьöлöмшöрöй, дзоридзалас аслас вермöмъясöн да кисьмас удал йöзöн.
Даниил Тарабукин.
Керчомъя.

Комментарии:

Добавить комментарий

Свежий выпуск: за 6 мая