Тöдчана отсöг

[ A+ ] /[ A- ]

 Быд во «Сыктывкарса ЛПК» акционер котыр республикаса правительствокöд социально-экономическöя ёртасьöм йылысь сёрнитчöм серти районлы вичмöдö сьöм. Сiйöс юкöны видз-му овмöслы, ичöт да шöр бизнеслы сöвмöм, школа да садъяс кыпöдöм-дзоньталöм да мукöд удж вылö. Тадзи ыджыд вöр овмöс пуктö тöдчана пай районлöн сöвмöмö.

 Ас вылö уджалысьяс, культураын да велöдан управлениеысь, видз-му овмöс да спорт юкöнъясысь кывкутысь йöз шыöдчöны районса администрацияö корöмöн, мед отсалiсны сьöмöн коланаторъяс босьтöм либö мытшöдъяс бырöдöм могысь. Балаяссö видлалöны-донъялöны районса администрацияын депутатъяслöн чукöртчылiгöн. Вынсьöдöны республикаса правительство да «Сыктывкарский ЛПК» котыр, бöръяыс и отсалö сьöмöн.

 Таво отсöгыс вичмис и спорт шöринлы уна могъяса ворсанiн-ёнмöдчанiн лымйысь весалан техника ньöбöм вылö.

 — Спорткöд ёртасьысьяс ёна радейтöны тайö площадкасö. Сiйö восьса во гöгöр чöж. Гожöмын и челядь, и верстьö ворсöны футболысь, волейболысь да баскетболысь, волöны и ичöт классъясса нывкаяс да зонкаяс. Тöвнас кöдздöдöмöн лöсьöдам конькиöн исласянiн, луннас волö матö 50 морт. Лым весалан техниканым важся нин, 2014-öд вося. Сiйöс дзоньтавны сьöкыд корсьны запчасьтъяс, да кольöм воын тöвбыд весасим зырйöн, медым йöз эз кольны исласянiнтöг, вермисны шойччыштны да кутчысьны дзоньвидза оласногö. Дерт, эз вöв кокни. Чуктöдöм 150 сюрс вылö и ньöбим лым весалан техника. Конькиöн исласьны волывлöны и мукöд сиктъясысь. Водзвыв звöнитчöмöн да сёрнитчöмöн кольöм воын волiсны Немдiнысь, Донысь, Скöрöдумысь, весиг Вочысь. Тыдалö, спорт сöвмö и ылi сикт-грездъясын. Таысь миянлы зэв нимкодь, — висьталiс спорт шöринöн веськöдлысь Елена Дмитриевна Кузнецова.

 Гожöмнас ньöбисны, а öнi дасьтысьöны исласьöм восьтiгкежлö — весалiсны лым да босьтчисны киськавны ваöн. Матысса кадö позяс нин видлыны шогманлунсö.

 Сiдзжö «Сыктывкарса ЛПК» акционер котырсянь спорт юкöнлы вичмис 350 сюрс шайт, мед спорт школаö ветлысь челядьöс нуны-вайны республикаса да мукöд регионса ордйысьöмъяс вылö. Тöвзьылiсны весиг Вöлöгда обласьтса Красавино карö. Сэнi нывкаяс ворсiсны волейболысь. Нывкаяс да зонкаяс ворсан сям петкöдлiсны нöшта Воркутаын, кыкысь Ухтаын. Футболысь ордйысьны ветлiсны Сосногорскö, лыжиöн котралысьяс — Сыктывкарö, кытчö волiсны Россияса 42 республика да обласьтысь ён спортсменъяс. Став ордйысьöмыс мунiс «Демография» балалöн «Спорт — норма жизни» федерацияса бала серти.

 — Спорт школалöн район пасьта куим спортзал, квайт лыжиöн да öти лыжиöн да роллерöн котраланiн, тир. Челядь велöдчöны окотапырысь, спортын бöрйöм туйвизьын кыпöдöны сям. И тайö зэв тöдчана налöн быдмöм-сöвмöмын, вермöмъяс шедöдöмын. Тöдчана и «Сыктывкарса ЛПК» котырсянь сьöма отсöгыс. Районса ордйысьöмъясын вермысь котыръяс петкöдчöны республикаын да мукöд регионын. И тайö ышöдö да сетö позянлун велöдчыны-сöвмыны водзö. Помöсдiнысь, Кебанъёльысь, Кулöмдiнысь да Югыдъягысь челядь мöд каръясö ветлiсны сизимысь нин, — юксис спорт школаöн веськöдлысьлысь могъяс олöмö пöртысь Елена Ивановна Никифорова.

 Пасъям, «СЛПК» акционер котыр уна во нин ёртасьö миян районкöд, сетö позянлун Вылыс Эжвалы сöвмыны уна туйвизьын.

 Татьяна Чувьюрова.
Снимок спорт школа да спорт шöринлöн.

Комментарии:

Добавить комментарий

Свежий выпуск: 11 апреля

Осторожно — мошенники!