Меню

Енмöс нимöдöмöн 
Ручысь Ангелина Александровна Кирушева матö тöлысь серпасасьö Ульянаса манастырысь Николай Чудотворецлöн вичкоын, кодi кöлöкöльнялöн мöдöд судтаын. Пырöмсянь синъястö гажöдöны уна рöмöн мичмöдöм серпасъяс. 
Ангелина Александровна висьталiс: 
— Вичко — сiйö Енлöн сарство. Юксьö Енэж, Вежа Му да Му

Читать далее

Гажöдчис Мыс 
Июль сизимöд лунö Мысын кыпыда пасйисны сикт артмöмсянь 350 во тырöм да Иван лун. Мича да гажа лунö волiсны сиктысь петöм йöз орчча Немдiнысь, Тимшерысь да Лопъювадысь, а сiдзжö Кулöмдiнысь, Сыктывкарысь, Североморскысь, Цхинвалиысь да мукöдлаысь. Ставнысö пöся чолöмалiс сиктса юралысь Артемий Алексеевич Ермолин, сиис ыджыд вермöмъяс, дзоньвидзалун, шуд, югыд муслун, корис öтвылысь сöвмöдны чужанiн. Кутö лача, мый артмасны выль гозъяяс, чужасны челядь, кыптасны керкаяс. 
— Мед юр весьтаныд век югъялiс яръюгыд шондi, лов выланыд век вöлi лöсьыд, чужöмъяснытö мичмöдiс гажа нюм, — сиис юралысь. 
А.А.Ермолин нимöдiс да сетiс козинъяс 91 арöса медся олöма ань Клавдия Ивановна Паршуковалы, квайт тöлысся медся дзоля Анатолий Паршуковлы, 48 во öтлаын олысь Александр Алексеевич да Антонида Марковна Шаховъяслы, медся том гозъя Иван Валерьянович да Анна Васильевна Паршуковъяслы, июльын 85 арöс пасйысь Ольга Гавриловна Портнягиналы, Виталий Сергеевич Паршуковлöн да Лидия Васильевна Кузнецовалöн нёль челядя семьялы, бурдöдчанiнын медся дыр пелькöдчысь Антонина Валентиновна Распо-повалы. 
Йöзöс гажöдiсны «Мысса аньяс», олöмаяслöн да томъяслöн сиктса котыръяс, Тимшерса сьылысь В.Г.Паршуков, Лопъювадса клубöн веськöдлысь В.И.Кучумовалöн «Берегиня» котыр, Лопъювадысь жö сьылысь Людмила Облицова, кодöс видзöдысьяс корлiсны некымынысь. 
Сиктсаясöс чолöмалiс районса администрацияöн веськöдлысьöс вежысь Н.А.Левченко да сетiс 20 сюрс шайта сертификат, кодöс вичмöдiс «Монди» котыр. 
Мысын чужлöм да быдмылöм йöз олöны му вылын уна пельöсын, уджалöны бурдöдысьясöн, велöдысьясöн, инженеръясöн, военнöйясöн да с.в. Найöс быдтiс, лелькуйтiс аслас сöстöм сынöдöн, Эжвалöн вежа ваöн, аслас бур сьыланъясöн, тшаквотöсöн, черияйöн, мича коми небыд кывйöн, аслыспöлöс оласногöн сьöлöмлы медся дона Мыс сиктным. 
Елена ПАРШУКОВА. 
Мыс. 
Артемий ЕРМОЛИНЛÖН снимок вылын: «Мысса аньяс» котыр.
Читать далее


Районса администрацияöн веськöдлысь С.В.Рубанлы. 
«Монди СЛПК» котырлы. 
«Парма гор» газетлы. 
«Трибуна» газетлы. 
Коми республикаса юралысьлöн интернет примитанiнö. 

Шыöдчöм 

Миянöс, Тимшерса олысьясöс, майшöдлö, мый июльсянь «Монди СЛПК» котыр босьтчас пöрöдчыны кöртымö босьтöм посёлокдорса вöр юкöнъясын. Тайö тимшерсаяслöн олöм вылö тöдчас лёк боксянь. Öти-кö, Тимшерсянь Мыс-öдз туй — «ыджыд му» вылö петан дзик öти туй. Сы кузя ветлö рейсöвöй автобус, челядьöс новлöдлöны школаö, ветлöны асланыс машинаясöн посёлоксаяс. Уналатi туйыс векни, став чукыльыс тырöма понöльöн да баддьöн, кодъяс сайысь локтысь машинаöс он казяв. Мöд-кö, абу бур Мыс дорын понтон, сiйöс колö дзоньтавны. Сы кузя позьö ветлыны сöмын 30 тоннаöдз машинаяслы, но мыйлакö тайö пасыс öнi абу. Коймöд-кö, миянлы эз юöртны, кыдзи кутасны заптыны да петкöдны вöр, лоас-ö посёлоксаяслы удж? Асшöр уджалысь В.А.Панюков лэдзис котырын уджалысьясöс вештытöм отпускö (тöвнас сы дорын уджалiс 60 морт), сы вöсна мый эз вермы босьтны пöрöдны косiнъясысь вöр юкöнъяс. Нёльöд-кö, вöр нэмыс вердö миянöс: сэтысь чукöртам тшак-вотöс, кыйсям. Кутасны кö пöрöдчыны тшака-вотöсаинъясысь, унаöн колясны сьöмтöг. 
Колö, мед вöр заптöм сетiс позянлун бурмöдны посёлокын олöм, отсавны йöзлы, а эз артмы мöдарö. Вöр пöрöдысь котыръяс волöны и мунöны, а миянлы танi овны. Ми бур туйяс, бур пос, уджалан местаяс, тшака-вотöсаинъяс вöсна.
Читать далее


Казялiсны гадюкаöс 

Улыс Вочысь Иван Анатольевич Морохин йöрсьыс казялiс сьöд гадюкаöс да пыр жö виис. 
Куим во сайын татшöм жö сьöдöс, метр джынйысь кузьджыкöс аддзылiсны Вылыс Вочын. Мöдöдлiсны весиг вöр-ва туялан институтö. Сэсянь юöртiсны, мый сiйö збыль гадюка, йöзлы лёк

Читать далее

Чукöртлiс Педöр Ёгор 

Июль 13-15-öд лунъясö Помöсдiнса челядьлысь енби сöвмöдан «Патриот» керкалöн Педöр Ёгор велöдчан-ёнмöдчанiнын вöлi уна йöза. 
Танi районса том йöзöс велöдiсны дасьтыны балаяс, мунiсны «Ва берд» и «Шылад» гажъяс да «Зумыд ош» вермасьöм. Сыктывкарын Кулöмдiнса асмувывсаяс котырлöн водзмöстчöмöн

Читать далее

Свежий выпуск: за 14 февраля