admin

Январ 25-öд лун — студентъяслöн лун


Керчомъяысь Татьяна Юрьевна Ваддорова таво медводдзаысь кутас пасйыны студентъяслысь лун. Сiйö медводдза во велöдчö сервис да связь кузя Сыктывкарса колледжын бухгалтерö. Позьö шуны кык пöвста гаж. Чужан луныс январ 19-öд лунö. Буретш матысса кадö пасйöны Таттян лун да сы вöсна бать-мамыс сетiсны татшöм ним.

Читать далее

Ульянаса олысьяс пыр на бурöн казьтывлöны Выль вося гаж йылысь, кытчö волiсны Кöдзыд пöль да Лым ныв. Гаж нуöдысьыс, Кужйысь Светлана Николаевна Тарабукина, ворсöдiс посниöс и верстьööс, нуöдiс конкурсъяс. Шмоньыс да серамыс вöлi — помтöм. Сы бöрын Кöдзыд пöльлы ставöн жö висьталiсны кывбуръяс. Ок и енбиаöсь вöлöмаöсь ульянасаясыд, сы мында кывбур тöдöны! Кöдзыд пöль водзöссö аттьöалiгмоз чöсмöдлiс найöс юмовторъясöн, вичмöдiс козинъяс.

Читать далее

Свежий выпуск: за 23 января