admin

Зепталiс йöзлысь

Кулöмдiн районын пытшкöсса делöяс кузя министерстволöн туясян юкöн панiс уголовнöй делö почталöн öти юкöнса начальник вылö. 
Сiйö 2017-öд вося апрельсянь 2018-öд вося декабр босьтöмöн начальникöн уджалiгöн кокниа сибалiс социальнöй вештöмъяс вылö вайöм сьöм дорö. Индöм кадöн водзвыв лöсьöдчöмöн да тöдöмöн, мый тайöс вöчны оз позь, зепталiс кык мортлы урчитöм сьöм. Таöн налы вайис 20 сюрс шайт воштöм. 

Читать далее

Сылы дона быд здук

Тöдса, мый велöдчöм бöрын томъяслы сьöкыд аддзыны удж. А со Ульянаысь Данил Тарабукинöс, аскиа механизаторöс, виччысьöмöн-виччысьöны нин. Öнi каникулъяс дырйи шойччöм пыдди, позьö шуны, уджалö лун и вой. Гожöмын кöрым заптiгöн дона быд здук. Торйöн нин таво помся да ёна ээрöмöн колö кыйны мича лунъяс. 

Читать далее

Велöдысьяслысь пример босьтöмöн

Водзтi Кулöмдiнса быт керка вöлi ыджыд, вынйöра котырöн. Уджавлiсны сэнi вурсьысьяс и шöрасьысьяс, шырсьысьяс и снимайтчысьяс, телевизоръяс, бытöвöй техника да часi дзоньталысьяс. И быдöнлöн налöн уджыс да олöмыс пуис асланыс ичöтик котыръясын. Сöльнитчылiсны сöмын ыджыд гажъяс дырйи либö öтувъя кутшöмкö удж вылö, шуам, совхозлы турун пуктыны петалiгöн. Дерт, вурсьысьяслысь котырсö сьöкыд вöлi шуны ичöтöн, паськöдчисны-уджалiсны найö куим цехын: öтиын вöлiны вылыс, кыкын — кокни паськöм вурысьяс. Быд котырын уджалысьыс вежсьылiс воысь воö: öтияс уджыштöм бöрын мунлiсны, на пыдди локтiсны томъяс. И быд локтысьöс вочаавлiсны бура, индылiсны сылы туйдысь-велöдысьöс, мед лючки пырöдчис уджö. 

Читать далее

Шулім «катшасинöн»

Кузь юрсиа, мича нюма, зэв шань, вöсньыдик – татшöмöн миян классö локтіс выль велöдысь Ия Ивановна. Миянлы лоис мöд мамöн, код дорö позис шыасьны быд юалöмöн. Котравлім и гортöдзыс, öтув ветлім войколöн походъясö, узьлім палаткаясын Кадам дорын, чукöртлім бумага да кöрт, петавлім гольöдчыны рöштво лунъясö, петкöдчывлім школаса гажъясын. И ставсö öтув Ия Ивановнакöд. Ас костын сійöс шулім «катшасинöн», сы вöсна мый зэв радейтліс тайö видзвыв дзоридзсö. 

Читать далее

Дзирдыштiсны «Инö öшйытöмъяс»

Июль 18-22-öд лунъясö Сочиын мунiсны йöктысьяслöн да сцена вылын ворсысьяслöн конкурс-фестивальяс, кöнi петкöдчис Шöръягса клубысь челядьлöн «Непоседы» йöктан котыр. «А закаты алые» йöктöмöн шедöдiсны медводдза тшупöда диплом да кубок, ставнысö пасйисны медальясöн. «Йöзкостса йöктöм» нимпасын коми кадрильöн босьтiсны мöдöд тщупöда диплом. 

Читать далее

Свежий выпуск: за 14 ноября