[ A+ ] /[ A- ]

ВУДЖÒНЫ ПОНТОН ВЫВТÌ

Кыдзи юöртлìм нин, Коми республикаса туй агентство июнь 13 лунö тупкис Зимстан дорын Прупт ю вомöн пос, кодì вальдìс пöшти дзикöдз. Ёна колìгöн кö йöз кутìсны вуджны кодъясöскö медалöмöн пыжъясöн, то машинаяслы вуджны лоис некыдз. Районса администрация лыддис коланаöн пыр жö дзоньтавны да сувтöдны понтон, кодì тупкöм поскöд пöшти орчча. Уджö босьтчис «Монди вöрса компаниялöн» татчöс участок, кодì понтон вывтìыс петкöдö Сыктывкарса ЛПК-лы вöр.

Июнь 19 лунö Зимстанö чукöртчылìсны районса администрацияöн веськöдлысьöс вежысь И.В.Попов, туй вöчан да дзоньталан Кулöмдìнса участокысь главнöй инженер А.Ю.Прокушев, «Монди вöрса компаниялöн» Пруптса участокöн веськöдлысь Н.М.Терлецкий, ичöт суднояслöн инспекцияса начальник И.Б.Попов, районса администрацияысь общественнöй безопасносьт юкöнса специалист Н.В.Гуляев, татчöс вожысь меставывса администрацияöн да уджалысь котыръясöн веськöдлысьяс, предпринимательяс. Тыдовтчис, мый понтон дзоньталöм помасян выйын, сэтì вуджöны нин пода йöз. Регыд позяс восьтны и машинаяслысь ветлöм, сöмын колö ас кадö лöсьöдны колана документъяс да кырымавны найöс, медым ветлöмсö восьтны официальнöя.

Медым ас кадö воисны поссайса Зимстанö, Улыс да Вылыс Вочö, Фроловскö, Климовскö, Дзолльö, Габовö почта, пенсия да мукöдтор, меставывса администрацияясöн веськöдлысьяслы урчитöма нуны найöс понтон вывтì киöн вуджöдöм бöрын асланыс машинаясöн. Пруптса администрация сёрнитчис Лöгинъягса водителькöд, медым, ковмас кö, пырысь-пыр жö лэччöдны мöдар берегысь висьысьясöс. Сёян-юанöн могмöдысьяс юöртìсны, мый став коланаторйыс эм, ковмас кö мыйкö, ваясны пос дорöдз да вуджöдасны кияс вылын.

Водзынджык сёрни мунìс «Комирыбводлöн» катерöн вуджöдчöм йылысь, но понтон дасьтöм бöрын сылöн коланлуныс бырис. Òти лун вуджöдчис «Монди вöрса компаниялöн» татчöс участокса катер. Эз кö быттьö вермыны татшöм öдйö дзоньтавны понтонсö, майшöгыс эськö вöлì ыджыд, сы вöсна мый пыжöн вуджöдчыны кöсйысь вель ыджыд посёлокысь эз сюр.

Бур сìйö, мый понтон вывтì машинаяслöн вуджласьöмысь «Монди вöрса компаниялöн» Пруптса участок сьöм босьтны оз кöсйы. Мыс дорса понтон вывтì вуджöмысь оз босьтны йöзöс автобусöн новлöдлысьяслысь да сёян-юанöн могмöдысьяслысь.

И.В.Попов юöртìс выль пос вöчöм йылысь. Вöлöмкö, поссö вöчан бала, кодöс лöсьöдлìсны нин, абу тыр бур, да ковмас лöсьöдны выльысь. Та вöсна кадыс нюжалыштас, но сентябрын пос бердö босьтчасны быть. Сьöмыс эм нин, сìйöс торйöдìс «Монди Сыктывкарса ЛПК» компания.

Медбöрын пасъям, мый июнь 19-öд лунся водз асылын Прупт вомöн дзикöдз важмöм нин пос пöрис юас дзикöдз. Кыдз шуласны, Енмыс видзис, да некутшöм лёктор эз ло.

Шулöны, мый шудыс эськö эз вöв, да лёкторйыс отсалìс. Колö чайтны, выль пос вöчöмöн сэсся оз мöжгыны.

Василий ЛОДЫГИН.

Комментарии:

Комментарии запрещены.

Свежий выпуск: за 20 января

Осторожно — мошенники!