Благöвещенньö

[ A+ ] /[ A- ]

Благовещенньö пасйыссьö быд во кос му тöлысь сизимöд лунö. Сиöма тайö лунсö Дева Мариялы Архангел Гаврииллöн пи чужöм йылысь висьталöмлы.
Вичкоын службасö нуöдöны кельыдлöз рöма паськöмöн. Сійö петкöдлö сöстöмлун. Вежа лун пасйöмыс заводитчö войся службасянь (всенощное бдение).
Луннас лэбачьясöс лэдзöны вöля вылö. Лыддьысьö, мый найö ангелъяс дорöдз вермасны лэбны да висьтавны му вылын вöчсян став бур йывсьыс.
Эскысьяс служба вылö босьтöны сов да соласьöны сійöн ёна висигъясöн. Благовещение лунö вичкоысь босьтöм вежа ва лыддьысьö зэв вынаöн.
Йöзыс ветлöны вежа местаясöд. Енмыс пö тайö лунö кылö став корöмъястö.
Благовещенньö веськалö Ыджыд видз кадö. Но тайö лунö позьö чöсмасьыштны чериа сёянöн. Яйöн да йöла сёянöн оз. Челядьлы да висьысьяслы позьö кутчысьыштны кöть Ыджыд видзлöн бöръя вежоннас.
Благовещенньöö оз ков вурсьыны, кысьыны, вышивайтчыны, кöса кыны, шырсьыны, краситны юрси, шыльöдчыны, медым Енмыскöд йитöдсö не воштыны, не торкны да дзугны матыса йöзкöд йитöдъяс да котыр йитана везъяс.
Оз позь уджавны горт гöгöр, удждыны сьöм, сетны мыйкö гортысь. Лыддьысьö, мый сетан дзоньвидзалунтö да тыр-бур олöмтö.
Оз позь скöравны, пинясьны да лёксьыны. Ворсны кöлысьяс.
Благовещенньö кö кынталö, сiдзкö озыр урожай лоö таво.
Нелямынысь кö гöтыртö либö верöстö мусаöн шуан, шуда олöм гозъялы лоö.
Благовещенньö лунö кö нöдалан асьыд кöсйöмтö, регыд збыльмас. Но лёктор йылысь кö мöвпалан, аслыд жö и бергöдчас.
 Жанна Сизева.

Комментарии:

Добавить комментарий

Свежий выпуск: за 6 мая