admin

Эжва йывлöн слава

Ангелина Афанасьевна Лажанева

Чужис 1953 вося май 28 лунö Пожöгдìнын. Уджалìс Пожöгса нянь пöжаланìнын, лысьтысис «Пожегодскöй» совхозлöн Пожöгдìнса отделениеын. Ставсö уджалìс 35 во. Коммунистическöй уджвывса ударник, социалистическöй ордйысьöмын вермысь. Вöлì сиктса да районса сöветъясын депутатöн.
Читать далее

ТОМЪЯС ВАЖСÒ ОЗ ВУНÒДНЫ

Кольöм нэмлöн пансигöн миян республикаö вайисны мыждöм (репрессируйтöм) уна йöзöс, тшöтш и миян Кулöмдìн районö. Найö медсясö заптìсны вöр. Чужисны быдса посёлокъяс, кодъяс пиысь вель уна абу нин. Сöмын важ фотографияяс да олöма йöзлöн казьтылöмъяс тöдмöдöны сìйö оланìнъяскöд да кольöм кадкöд. Буретш важыскöд тöдмасьöм могысь Югыдъягса шöр школаысь велöдчысьяс история велöдысь Татьяна Михайловна Митинакöд ветлìсны вöвлöм Немскöй посёлокö. Сэнì абу нин ни öти керка, кöть овлìс некымын сё морт, вöлì весиг начальнöй школа. Посёлоксö тупкисны кольöм нэмса квайтымынöд воясын, йöзöс овмöдìсны мукöд посёлокъясö. На пиысь öти — Белоборск. Танì велöдчысьяс аддзысьлìсны вöвлöм «немсаяскöд», тöдмалìсны уна выльтор.

Читать далее

ЫДЖЫДСЬЫС-ЫДЖЫД ГРЕК

Июль 9-15 лунъясö республикаын, тшöтш и миян районын, мунас «Козьнав меным олöм» пас улын абортъяслы паныд сулалöм. Такöд йитöдын лöсьöдöм котыр урчитìс вöчны унатор, сы лыдын шуны пыдìсянь мöвпыштöм кывъяс и «Парма гор» пыр. Талун сетам кыв Кулöмдìнса Петыр-Павел вичкоса уджалысь Ольга Антоновалы.

Читать далее

Важ олöмысь

ЗАРНИ АНЬ МИЯНЫН?

Наука юкöнын туясьысь, «Космопоиск» котырöн веськöдлысь Вадим Чернобров уна во нин корсьö важ коми йöзлысь Енсö — Зарни Аньöс, кодöс быттьöкö дзебöмаöсь кытчöкö Сибирö. Сэтчö, кöнì легендаяс серти чукöртöма воддза олöмлысь тöдöмлунъяс. Зарни Аньлöн эмöсь и мöд нимъяс: Сорни Най, Калтась, Гуань Инь, Злата Майя, Речная богиня, Золотая Владычица. Òтияс лыддьöны, мый Зарни Аньöс вайлìсны Китайысь, мöдъяс чужанìнöн шуöны Иранöс либö Индияöс, коймöдъяс – Важ Римöс.
Читать далее

Абу сöрöм

ЭЖВАЫСЬ ШЕДÌС … «ДИНОЗАВР»

Неважöн Кулöмдìнын паськалìс сёрни, мый 80 арöса нималана чери кыйысь Зинаида Ипполитовна Поповалы шедöма Эжваысь чери нисьö дзоляник динозавр.

Пасъям, мый 80 воысь 72-сö во гöгöр чöж кыйö чери. Ёна вотчö. Вöр-ватöг овны оз вермы. Сìйö сетö вын, дзоньвидзалун. Ёна радейтöны вöр-ва и Альбина да Ольга нывъясыс.
Читать далее

Свежий выпуск: 26 января

Осторожно — мошенники!