[ A+ ] /[ A- ]

Ичöт Кужйын

* Ичöт Кужйын 78 овмöс, 231 морт, на лыдын 40 пенсионер.

* Уджалö 55 морт. Ветлöны мöдлаö квайтöн. Уджтöмалöны 16-öн.

* Сиктын медся олöма, матö 90 арöса, Марфа Николаевна Юшкова. Медся Ичöт Карина Артуровна Тарабукина, сылы 8 тöлысь.

* Ас овмöсъясын видзöны 21 мöскöс, куим вöлöс, ыжъясöс. Лишалана йöв сдайтöны МТС-лы. Турун пуктыны видзьяс тырмöны, но сиктсаяс лэдзчысьöны гырысь скöт видзöмысь. Регыд на начкисны кык мöскöс.

* Ичöт Кужйын абу ни öти крестьянин овмöс, ни ас вылö уджалысь.

* Сиктсаяслöн эм вит трактор, груз новлан вит да 14 легкöвöй машина.

* Школаын велöдчöны 14-öн, садйö ветлöны витöн. И школа, и сад Кужйынöсь. Велöдчысьясöс школаö новлöдлö Кулöмдiнса школалöн автобус, кодсюрö ветлöны подöн. Челядьöс садйö новлöдлöны бать-мам.

* Эм медпункт, кодi важ керкаын. Вежонын кыкысь примитö Кужса фельдшер. Кöсйылiсны вöчны модульнöй фельдшерско-акушерскöй пункт, но колис сёрни кежысь.

* Ва мерайтанiнын уджалö Нина Николаевна Тарабукина.

* Кулöмдiнса сельпо кыпöдiс выль лавка, сэнi вузасьöны сёян-юанöн, промышленнöй да кöзяйственнöй тöваръясöн. Гырысьджыкторъяс вайöны гортöдз.

* Таво эз на вöвны кöлысьяс. Сиктын оз кыпавны выль керкаяс.

* Тавося вит тöлысьöн некод эз чуж, кулiсны нёльöн.

* Армияын служитö витöн.

* Ичöт Куж гöгöрса вöръяс да нюръяс озырöсь тшак-вотöсöн. Гожöм-арын йöз нажöвитчöны вотчöмöн. Айловъяслы эм на мый кыйны юысь да вöрысь.

* Великöй Отечественнöй войнаса ветеранъяс пиысь ловъяыс абу. Эм тылса уджалысьясöн лоöны Мария Николаевна, Антонида Ивановна, Александра Александровна Тарабукинаяс, Мария Фёдоровна Макшина, Борис Егорович Кузнецов. Ловъяöсь салдат дöваяс Марфа Николаевна Юшкова да Елена Дмитриевна Тарабукина.

* Сиктсаясöс могмöдöны пескöн ас вылö уджалысь С.А.Повышев, «Барс» котыр, В.Л.Кузнецов.

* Ичöт Куж дорын эм «Невестаяслöн эрд», кодi воссис 2008-öд воын. Гижсьöм бöрын татчö волöны оз сöмын Кужйысь, но и матiгöгöрса сикт-посёлокысь. Волöны гажöдчыны бöръя звöнок да торйöдчан рыт бöрын.

* Сиктсаяс бура тöдöны киподтуйсö Борис Иванович Кузнецовлысь. Сiйö вöчалö öшинь-рамаяс, куричьяс, тэчö пач, сваритчö да с.в.

* Ичöт Кужйысь Нина Тарабукина «Райда» конкурсын районын босьтiс медводдза, республикаын ― мöд места, петкöдчис финн-йöгралöн «Войвыв кодзув» конкурсын Кудымкарын.

* Ичöт Кужйын чужлiс кывбуръяс да висьтъяс тэчысь Иван Асекритович Тарабукин. Сылöн гижöдъяс петавлiсны «Войвыв кодзув» журналын, «Восьса öшинь дорын», «Сикöтш» да «Лöсас» öтувъя книгаясын.

* Дас воысь нин дыр эндöмöн сулалö вöвлöм нефтебазалöн кирпичысь кык судта стрöйба. Кöсйылiсны дзоньтавны да вöчны школа, сэсся — юысьяслы да наркоманъяслы бурдöдчанiн. Őнi бара ставыс лöнис.

Лидия ЛИПИНА.

 

Комментарии:

Комментарии запрещены.

Свежий выпуск: 15 февраля

https://www.gosuslugi.ru/help/faq/mobile_election/2100910

Осторожно — мошенники!