[ A+ ] /[ A- ]

Гöрö-кöдзö Помöсдiн

Май 22 лунö панiс гöра-кöдза удж Помöсдiнса кооператив. Шöр отделениелöн му вылö медводз петiс ыджыд опыта механизатор Михаил Васильевич Игнатов. Тайö зiль мортыс видз-му овмöсын 23 во. Сы кодь йöз вылын и кутчысьö видз-му овмöс.

— Механизаторъяс миян зiльöсь, — шуис Помсдiнса кооперативысь агроном Екатерина Михайловна Игнатова. – Шöр отделениеын МТЗ-öн муяс таво гöрасны Михаил Васильевич да Роман Алексеевич Игнатовъяс, а Скöрöдумын ДТ-öн – Иван Алексеевич Шомысов. Ставсö колö гöрны да кöдзны 88 гектар му. Кöдзам уна да öти вося турунъяс, пуктам картупель. Кызь гектар Скöрöдумын гöрлiм арнас нин, колис дискуйтны. Пуктам 10 гектар картупель. Унджыксö ог вермöй: абу видзанiн. Сiйöс колö дзоньтавны. Őнi миян кооператив пуктö сöмын картупель. Картупель видзан места абу да, оз пуктысьны Пожöгын. Őти гектар вылö шöркодя пуктам 4 тонна картупель кöйдыс. Кöйдыс тырмымöн, ньöбим «Сельхозцентрысь» кык да джын тонна «Аврора» картупель. Июнь 1 лунöдз картупель пуктöмöн эштöдчам, а гöра-кöдза удж сигöртам июнь 15 лун кежлö.

Унатор техника сайын. Эмöсь 15 трактор да 3 погрузчик. Абу нин выльöсь…

— Сьöмöн олам дзескыда, — висьталiс гаражöн веськöдлысь Николай Иванович Ужицкий. – Техника сiдзсö тырмö, ломтас-мавтасöн олам жö, но запчасьтъясöн сьöкыд. Кöрта кöлуй зэв дона. Трактор гöгыль сулалö17 сюрс шайт, а этша вылö колö нёль гöгыль. Őти балансирлöн доныс – 32 сюрс шайт. Кытысь та мында сьöмыс? Но быть кыдзкö бергöдчам.

Совхозын серти öнi гöрöны да кöдзöны этша. Медшöр «юр висьöм» водзын на. Тайö — гожся страдна, турун пуктöм да силос-сенаж заптöм. Сэки збыльысь ковмас зэвтны став вынъяс. Скöттö кöрымтöгыд он коль, сiйöс быть верд да юктав. И бара зэвтчасны трактористъяс да водительяс, водз асывсянь сёр рытöдз сетасны асьнысö уджлы.

А талун – гöран кад. Пласт бöрся пласт бергöдлö МТЗ тракторöн Михаил Васильевич Игнатов. Мед сылы да ёртъясыслы тувсовъя страдна кад ваяс нимкодьлун.

Александр Шебырев.

 

Комментарии:

Комментарии запрещены.

Свежий выпуск: 1 июня

Осторожно — мошенники!