Уськöдчис кö пон…

[ A+ ] /[ A- ]

Кöзяинтöм скöр понъяслöн курччöмныс абу сöмын дойдана. Таысь морт вермас висьмыны дуран висьöмöн. Морт вылö понлöн шыбитчытöдз, пемöс серти позяс казявны, мый сiйö кöсйö уськöдчыны. Легöдö кö бöжнас пон, тайö оз пыр петкöдлы, мый сійö леститчö да кöсйö тіянкöд ёртасьны. Вермас лоны, мый пемöс майшасьö. Ластитчысь понлöн бöжыс кындзи легъялö ставнас туша бöр юкöныс.

Кор пемöс юрсö увлань лэдзöмöн эргö, сійö петкöдлö ассьыс вынсö. Морт синмö видзöдöм петкöдлö, мый пон кöсйö зырöдны. Та пöрйö мортлы колö вештыны синсö, петкöдлыны слаблунсö. Оз ков шöйöвошны, кор пемöс котöртö подъездысь. Татшöмногöн сiйö вермас радлыны вöлялы.

Пон вермö уськöдчыны и кöзяинлöн тшöктöм серти сэк, кор грöзитöны сылы либö кöзяинлы, шенасьöны киясöн либö котöртöны. Сідзжö понъяс тшöкыда уськöдчöны код войтыр вылö.

Медым пон эз уськöдчы тіян вылö, колö тöдны татшöм инöдъяс: пыдди пуктöй пемöссö да кöзяинлöн тшöктытöг сійöс эн вöрзьöдлöй; эн инмöдчöй понмö, кор сiйö узьö либö сёйö; эн мырддьöй пемöслысь ворсантор; эн вердöй тöдтöм понъясöс; эн матыстчöй домöм пемöсъяс дінö; пон водзын эн петкöдлöй майшасьöм да полöм; эн шенасьöй ки-кокöн; гора гöлöсöн шуöй налы: «Пуксьы! Вод! Сулав! Фу!».

Пон шыбитчöмысь позяс видзчысьны пидзöс вылö пуксьöмöн, юр ледзöмöн да кияс дзебöмöн. Пырджык тадзи пукалысь морт вылö пон оз зырöд. Куйланныд кö тi му вылын, эн лэдзöй пемöсöс сьылі дорö. Колö öдйö чеччыны кокъяс вылö

Оз ков вунöдны, мый некор оз ков горзыны пон либö сылöн кöзяин вылö, пемыд кадö оз позь матыстчыны понма морт дінö мышсянь. Торйöн сюсьöсь лоöй намордника понъяскöд. Некор оз ков петкöдлыны понлы ассьыныд полöмтö. Оз позь малавны тöдтöм понъясöс. Вермас лоны, мый найöс велöдiсны дорйысьны тöдтöм йöзысь.

Уськöдчис кö пон, шыбитöй ылöджык ывлаö аскöд босьтöмтор. Тіян вермасны отсавны зонт, изъяс, сумка, портфель да с.в. Оз ков котöртны понмысь, колö зумыда сувтны сылы воча. Оз позь лэдзны пемöсöс уськöдчыны боксянь либö мышсянь.Эм кö матын пу либö керка, мышкöн матыстчöй на дінö да дзебсьöй. Мукöд понмыс кöзяинтöгыс шыбитчыны полö. Татшöм пемöсöс колö сöмын кежöдны йöзтöм инö, подъездö либö керка сайö.

А артмис кö сiдз, мый пон курччис нин, медводз колö мыськыны ки уна ваöн либö водорода перекисьöн, рана гöгöр мавтны йодöн, кöртавны сöстöм повязкаöн. Сэсся тöдмавны: вöчöма-ö понлы бешенствоысь прививка, колö-ö тіянлы вöчны татшöм жö прививка. Быть колö шыöдчыны медматыс здравпунктö, кöні тіянлы отсаласны колана ногöн. Курччöм морт бöрся колö видзöдны не öти тöлысь, бешенстволöн инкубационнöй кадколастыс вермас кыссьыны воöдз.

Биысь видзчысян служба да войтырöс доръян республикаса управление

Комментарии:

Добавить комментарий

Свежий выпуск: за 17 сентября