17.02.2020 22:59close

Читать далее

Ыджыд пачысь чöскыд нянь


Сиктад ёна на пöжасьöны ыджыд пачад. Асывнас кö водзджык мунан Руч кузя, керкаяссянь нырад öвтö чöскыд нянь кöр. Ломтысьöны пачьяс, да пöжасьöны аньяс. И пирöгъяс, и тупöся нянь. Быд кöзяйкалöн эм кутшöмкö аслас гусятор, кодöн оз юксьы мукöдкöд. Позьö аддзыны, кыдзи кыскöны гортаныс мешöкъясöн пызь, медым пöжасьны кузь тöлöн да чöсмöдлыны гортсаясöc. Ме и ачым радейта ас пöжастö. Пачö сюйла тупöся нянь, капустаа, сола тшака, нöкъя, юмов вотöса пирöгъяс да мукöдтор. Радейта, кор керкаад кылö чöскыд пöжас кöр, весиг быттьö шоныдыс пырö морöсöдзыд. 

Читать далее

Мам кок туйöд


Син водзö сувтiс Надежда Николаевна да Александр Павлович Никоновъясöс пируйтöм. Надялöн мам норлун эз петкöдлы, гöсьтъяс сорыс шмонитiс и гажöдчис. Но казялi, син дорыс вель унаысь вазьывлiс. Öти-кö, томлунсö жалитiс нылыслысь, кодi неважöн на помалiс шöр школа да велöдчö Архангельскса государственнöй медицинскöй институтын. Жöникыскöд тöдмасьны волiгöн видлiс бöрыньтны верöс сайö петöм йылысь мöвпсö, но кык гулюяс кодь том йöзлысь муслунсö казялöм бöрын ёна паныд эз сувт. Сöмын вöзйис бур сöвет, мед нöрöвитласны öтлаасьöмнас да бурджыка тöдмаласны öта-мöдсö. Нöшта, мед оз тэрмасьны кага лöсьöдöмнас. Сiдзсö, сылы зонмыс воис сьöлöм вылас. И абу ворссьöма: ныв гозъялöн олöмöн öнöдз пыр нимкодясьö.

Читать далее

Нювчимсаяс Донын

Читать далее

Карсянь отсасьысьяс


Февраль 4-öд лунö миянöс чукöстiс олöмаяслöн Ручса котырöн веськöд-лысь А.И.Адамова. Шуис, мый Сыктывкарысь локтöны ас окотитöмöн отсасьысьяс, колö уджавны накöд . Вöлiм нёльöн: К.Г.Есева, М.А.Нестерова, А.И.Адамова да ме. Автобусöн локтiс 16 студент. И ми накöд разöдчим сиктö. Том йöз сьöлöмсянь весалiсны керка, пывсян вевтъяс вылысь, öшинь улысь лым, паськöдiсны туйяс, казьтылан пас дiнö пыранiнъяс. Уджалiгмоз сёрнитiм. Менам котырын вöлi Дзолльысь нывка, сiйö висьталiс, мый налöн отрядыс шусьö «Биармия». Юксис, мый уджалiсны сыöдз Дереваннöйын. Став олöмаыслы, кодлы отсасисны, 80 сайö арöс. Найö ёна и аттьöалiсны отсöгысь. Кодлы да кутшöм удж вöчны, висьталiс социальнöй уджалысь Зоя Михайловна Гуляева.

Читать далее

Свежий выпуск: за 28 мая