Олöм пыкöд

[ A+ ] /[ A- ]

Владимир Иванович да Анна Леонидовна Булышевъяс гозъяöн олöны нин 35 во. Анна ачыс Носимса, техникум помалöм бöрын мунiс Лебежнöйö, уджалiс бригадирöн. Лебежнöйса зон мусмис армияысь локтöм бöрын, регыд и öтлаасисны. Кык во мысти вуджисны овны Носимö. Мунiсны сэтчö сы вöсна, мый Лебежнöйын эз вöв школа ни сад. Кутiсны овны Анна бать-мамлöн керкаын.
Владимир Иванович казьтылiс:
— Чужи Лебежнöйын, ас сиктын велöдчи коймöд классöдз, а сэсся Немдiнса интернатын олöмöн. Челядь костын быдмим да гажа вöлi, ёна гортö эз и кыскыв, но бать-мам дорö волывлi жö. Мукöддырйи подöн, 24 километр мунöмöн. Тулыс-арын батьöй вайлiс пыжöн. Быдмыштöм бöрын тадзи новлöдлi чойясöс ачым. Школа помалöм бöрын веськöдлi клубöн. Дасьтылiм петкöдчöмъяс, нуöдлiм гажъяс. Сэсся уджыштi совхозын да ветлi армияö. Сэтысь воöм бöрын и аддзи гöтырпуöс.
Носимö мунöм бöрын Владимир пыравлiс уджавны ПМК-ö, но корисны велöдчыны. А кык ичöт каганад кытчö мунан? 1997 восянь быртöдзыс пыр уджалiс Кулöмдiнса леспромхозын. Вöлi и сэтшöм кад, кор пукалiс уджтöг. Сэки ёна отсасис гöтырыслы, пусис.
— Пусьö чöскыда. Ме удж бöрын гортö волi сёрöн, а сылöн ставыс дась, — пасйис Анна Леонидовна.
Владимир Ивановичлöн висьталöм серти, сiйö нöшта уджалiс войся видзысьöн «Пожöма яг» турбазаын, пöжасянiнын, лавкаын, кöнi уджалiс гöтырыс. А гöтырыс кагакöд пукалöм бöрын уджалiс завхозöн, совхозын бригадирöн, ДЮК-ын бухгалтерöн, Носимса овмöдчöминлöн администрацияын. Öнi гозъя шойччöг вылынöсь.
Налöн эмöсь пи да ныв. Марина олö Эжваын, Константин Ухтаын. Кыкнанныслöн эмöсь асланыс челядь. Тшöкыда звöнитчöны, нылыс волö чужанiнас, а пиыслöн озджык артмы, сэтшöм уджыс — зiльö МЧС-ын . Батьлöн да мамлöн нимкодясьö сьöлöмыс, мый артмис челядьныслöн олöмыс, найö шудаöсь.
Владимир Ивановичлöн медся радейтанторйыс вöр-ваö петалöм, чери кыйöм, тайö — сьöлöм личöдантор. Кöть эмöсь ёртъяс, ветлöдлö öтнас. Тадзсö лöнь, лöсьыд. Сöмын пиыслöн волiгöн ветлывлöны кыкöн. Чери кыйöм сылöн вирас, вуджис батьсяньыс, ветлö ю дорö квайт арöссянь.
— Öтчыд кыйсьöм восьтiгöн войбыд зэрис, но ми пикöд эг мунöй бöр, а пукалiм. Олыштiм öтлаын да таысь вöлi сьöлöм вылын бур, — казьтылiс айлов.
Öнi видзöдö телевизор, поткöдлö пес, весалö лым, аддзысьлö ёртъяскöд, отсасьö гöтырыслы, гожöм-арын вотчö. 2010 воöдз пыр видзлiсны мöс, кукань, порсь.
Шемöсмöдö, кыдзи Владимир Иванович вермöдчö öти киöн. Ciйö лунсö казьтывлiгöн весиг синваыс доршасис. Тайö вöлi 1989 воын, кор Владимирлы вöлi 27. Дасьтысис мунны кыйсьыны, тэрмасигöн ружьеыс лыйис да веськалiс киас. Тайö лоис дзик керка дорас да öдйö нуисны бурдöдчанiнö. Куйлiс тöлысь. Пыр эскöдiсны, мый кисö оз вундыны, бурдас. Асьсö кылiс бура, аддзис ёртъясöс, ветлöдлiсны öта-мöд дорö палатаясö. Öти асылын садьмöм бöрын аддзис, мый ставыс вирöсь, киыс пöсь. Корисны пырысьтöм-пыр гöтырсö да шуисны, мый верöсыслысь кисö ковмас вундыны, а та могысь колö аньсянь гижöд. Анна эз кöсйы, но сiйöс повзьöдiсны, мый тайöс вöчтöг верöсыс кулас. Ковмис гижны…
Владимирлы ковмис велöдчыны пасьтасьны, вöчны гортгöгöрса удж, отсасьны гöтырыслы öти киöн. Вöлi быдторйыс. Кöсйис бергöдчыны чужанiнас, корис гöтырсö кольны сiйöс. Но Анна эз мун та вылö. Челядьлы батьыд олöм пыкöд, колö быть. Колö кыдзкö кутчысьны, овны водзö. И кутчысисны. Владимир эз юсьы, а кутiс корсьны удж, мед вердны семьяöс, кыпöдны челядьöс.
— Ог гöгöрво, мыйла меным сетiсны вермытöмлысь коймöд группа, кор позьö на уджавны. А кыдзи уджавны öти киöн? Шуисны, мый ме верма вöчны веськöдлысьлысь удж. Со и уджалi ломтас-мавтасöн могмöданiнын. Пыр ачым пасьтаси, ветлi лыжиöн, кыйи чери. Кулöмысь чери перъяла пиньöн. Кушта кöчöс. Öти кадö ветлi весиг мотоциклöн. Поткöдла пес, весала лым. Ёна бур сiйö, мыйöн вермöны, отсалöны челядьöй, танi олысь шань йöз. Ыджыдджык удж бергöдiгöн волö рöдвуж.
Владимир Иванович асьсö лыддьö шудаöн. Муса гöтыр, шань челядь, шоныд да лöсьыд керка, мый нöшта колö?
Галина КЛЮЖЕВА.
Гижысьлöн снимок вылын:
В.И.Булышев весалö лым.


Комментарии:

Добавить комментарий

Свежий выпуск: за 14 февраля