Шуда лунъяс Санкт-Петербургын

[ A+ ] /[ A- ]

Меным да ёртъяслы усис ыджыд шуд ветлыны СанктПетербургö. Нинöм эськö эз артмы Скöрöдумысь Ирина Валентиновна Пашнинатöг, коді и котыртіс ветлöмнымöс. Сійö шуис: вай пö ветламöй Победа лун кежлö Питерö. Миянлы кыкысь корöм оз ков, пыр и кöсйысим: Кырнышаысь ме да Вера Семёновна, Скöрöдумысь Ирина Валентиновна да Светлана Витальевна, Помöсдінысь Екатерина Анатольевна. 
Питерын вöлім май 6-12-öд лунъясö. Вера Семёновналы да Светлана Витальевналы, дерт, кык пöв окотаджык вöлі муннысö – налöн челядьныс велöдчöны Санкт-Петербургса вылі тшупöда велöданінъясын. Да и Вера Семёновналöн Юлия нылыс верöсыскöд олöны сэні (зятьыс военнöй, май 9-öд лунö восьлаліс Победа лунлы сиöм парад вылын). 
Со ми и Санкт-Петербургынöсь. Май 7-öд лунö ветлім Синявскöй вывтасін вылö, кодöс дорйигöн пуктісны юръяснысö Коми мулöн пиян. Мунім Коми республикаса представительстволöн ыджыд автобусöн. Шлявгис-зэрис, вöлі кöдзыд, но эг повзьöй. Тайö лунö йöз вöлі локтöмаöсь Коми республикалöн быд пельöсысь. Öтувъя гуяс вылö пуктім ловъя дзоридзьяс, венок. Казьтылан митинг нуöдіс Елизавета Шахова. Ачыс Сыктывкарысь, а пöльыс вöлöма Пожöг вожса. Елизавета велöдчö Санкт-Петербургын культура институтын нёльöд курсын, сійö кадö буретшö вöлі Коми представительствоын практика вылын. 
Артмис сідз, мый орччöн тайö жö лунö гуалісны корсьысьысьясöн аддзöм салдатъясöс, кодъяс усисны Ленинград дорйигöн. Вöлі зэв кыпыд и сэкжö шог. Сёрнитісны рöдвуж, кодъяслöн матыссаяс тышкасьöмаöсь фашистъяскöд да пöгибнитöмаöсь тані. Ме тшöтш лыдди кывбур. Артмис сідз, мый кывбур висьталігöн орччöн кутіс юргыны шог шылад. Доршасис синва, гöрддзасис горш – сэтшöма лöсялісны кывъясыс да шыладыс юöртöг вошöм салдатъясöс гуалігöн. Войналöн чишкалан ловшыыс инмис и миян семьялы: фашистъяскöд тышкасигöн юрнысö пуктісны батьлöн куим вок, а öти вошис лы ни ку. Бать муніс фронт вылö, чорыда доймаліс да 18 арöсöн лоис вермытöмöн. Мамлöн Василий вок кувсис 1946-öд воын, эз дыр и ов юрас ранитчылöм вöсна. 
Казьтылан чукöртчылöм бöрын юим пöжасöн пöсь чай, сёйим салдат рок. Сэні тöдмасим Комиысь локтöм мукöд районса йöзкöд. 
Но миянлы медся шензьöданаыс лоис, кор кытшлалім мемориалсö да öти казьтылан пöв вылысь аддзим снимока гижöд: Игнатов Константин Семёнович. 18.10.1903 — 28.08.1942. Уроженец с.Помоздино Республики Коми. Стрелок 951 СП. Вöлöмкö, тайö Михаил Константинович Игнатовлöн батьыс. Ми снимайтчим казьтылан пöв дорын. 
Май 8-öд лунö ветлім Пискарёвскöй мемориальнöй шойна вылö. Татшöм шойнаыс мирын медся ыджыд. Комиысь вöліны коми представительствоысь куимöн да ми, Кулöмдін районысь вит ань. Мукöдъяскöд öтув мунім пуктыны ловъя дзоридзьяс да венок. А мында йöзыс вöлі! Мунісны и мунісны… Менам öтырышъя доршасис синва. Сэні некод оз вермы лоны веськодьöн, сьöлöмыд муткырасьö аддзöмсьыс да сьöлöмкылöмъясысь. 
Бöрынас ветлім Ленинградöс дорйöмлы да блокадалы сиöм музейö. Сійö зэв ыджыд, чукöртöма сэкся кад йылысь зэв унатор. Видзöдан и син водзад сувтö фашистъясöн кытшалöм карын кольысьяслöн олöм. А ывла вылын гажöдчисны – пасйисны Победа лун, сьылісны, йöктісны. Пискарёвскöй шойна вылö ветлöм нэм кежлö коляс миян паметьö. 
Май 9-öд лунö видзöдім парад. Меным да Ольга Константиновналы, коді чужліс-быдмыліс Комиын да öні олö Питерын, мойвиис сетны интервью. Миянлысь юасисны, кытысь ми локтім, кутам-ö восьлавны Кувлытöм полккöд. Дерт жö, мунім. Та мында йöзсö ме нэмöн на эг аддзывлы: быттьö карса уличьяс кузя батьяслöн, пöльяслöн портретъясöн кывтіс паськыд ота ю. Рытнас видзöдім салют да снимайтчим асмувывсаяскöд Дворцовöй площадь вылын. 
Эг и тöдлöй, колис нöшта куим лун. Ёна ветлöдлім, тöдмасим каркöд. Ёна жö и мича сійö! 
Аттьö, Санкт-Петербург, мый тэ эм му вылас! 
Ыджыд аттьö Ирина Валентиновналы, мый кыпöдіс миянöс ветлыны нималана карö да котыртіс ставсö. 

Мария Дёмина, 
Кырныша. 

Гижысьлöн снимок вылын: 
Синявскöй вывтасiнын öтувъя гу дорын, кытчö гуалöма К.С.Игнатовöс. 
(фотоыс веськыдладорсянь медводдзаыс)

Комментарии:

Добавить комментарий

Свежий выпуск: за 2 апреля