Том сьöлöма аньяс

[ A+ ] /[ A- ]

Водз асыв. Пöжасис нянь. Пузьöді чай, кöсъя юны.
Видзöда öшиньöд — мунöны кык нывбаба, кузь ньöръяöсь. Гöгöрвои: кодлöнкö куканьыс либö мöскыс абу гортас узьöма — корсьöны. Пыралісны суседъяс ордö, мыйкö юасисны, уличаöд локтöны.
Восьті дзиръя öшинь, тöді нывбабаястö да — вöліны Пожöгдінысь менам воча воклöн Тима Галина нылыс да Бадьёльйывса Надя (сійö сиктсьыс волöма да сідзи и шуöны, а сідзсö Надежда Вениаминовна Третьякова). Юалі, мый ветлöдлöны водза-водз. Куим лун пö кооперативса нёль том мöс эз волыны, найöс пö корсям. Асывводзсянь кытшовтöмаöсь нин Шахсиктса став ыбъяссö, но абу сюрöмаöсь.
Ме мырдöнсорöн кори пыравлыны шойччыштны да чай юыштны. Пырисны, енсыкöд, зэв на збодерöсь, банйыштöмаöсь весиг ветлöмсьыс. Чай юигмоз и висьталісны, мый важöн нин пенсия вылынöсь, но скöтыс жаль, да бара на пырöмаöсь уджавны скöтнöй дворö. Туйдöдыштны, велöдыштны том йöзöс. Кодкö кывзö да, кодкö оз да.
— Паськыдöсь жö шахсиктса видзьясыд! Миян Пожöгдінад татшöмыд абу.
— Абу, дерт. 50 во сайын нин вöчлісны аэропорт вылö места. Ни öти самолёт эз пуксьыв, а пöльзаыс лои. Шыльыд видзьяс вывсьыд уна и турун совхозыд пуктыліс. А таво зэрöм вöсна пуктысьöмныс эз ло, эз кö шленъяс пуктыны, — шуи ме.
А йирсьынытö сэтчö локтö скöтыс Кекурысь, Пожöгысь, Пожöгдöнысь – вöв кöть, мöс, ыжъяс.
Аньяс юöны чай, шмонитöны. Надежда шуалö, меным пö регыд нин коли уджавны: тшупöда пасöй по öти во мысти, а Галинлы нöшта куим во на ковмас мырсьыны. Надежда Вениаминовналы локтан воын тырас 60, Галина Тимофеевналы куим во мысти — 70. Галина быттьö оз и кыв шмонитöмсö, водзö висьталö. Войнас пö садьми, зэв ёна зэрö, тшук пö ог бöрд: ме шоныд вольпасьын узя, а мöсъяс, коньöрушкоясöй, кöдзыд зэр улынöсь. Войбыд пö эг ланьтлы.
Тутöстіс машина, корсьöны нин асьнысö. Котöрöн петісны, кузь ньöръяснас и пуксисны машинаас, эз кольны.
Мича пöсь сьöлöма аньясöй! Окота вöлі кутлыны тіянöс, шуны бур кывъяс, но эг удит. Котöрöн пыравлісны, котöрöн и петісны.
Вöлі кö эськö нöшта некымын татшöм нывбаба да мужичöй, сувтöдісны эськö кооперативтö кок вылас. Но воддза уджалысьяс арлыдаöсь нин, лысьтысьысьяслöн висьöны ки-кокыс. Эз öд кокни вöв кинад лысьтысьны да вила помысь турунтö да силостö пыртлыны.
Абу бур дзоньвидзалун и Галина Тимофеевналöн да Надежда Вениаминовналöн, но кытчöдз пö вермам, уджалам.
Сиа став бурсö тайö мича, том сьöлöма аньясыслы, и трактористъяслы, и став сиктса олöм пыкысьыслы. Медым и юбилейяс бöрын на верминныд уджалыштны да туйдыны-велöдны том йöзöс. Зэв пыдди пукта ставнысö.
А мöсъясыд сюрöмаöсь, ставнысö нин йöртöмаöсь картаö.

Анна Чисталёва,
Пожöг.
Иван УляшевлÖн снимок вылын: Н.В.Третьякова да Г.Т.Шебырева.

Комментарии:

Добавить комментарий

Свежий выпуск: за 23 января