Сöмын бур вайысь во

[ A+ ] /[ A- ]

Локтан 2019-öд во лоö Кольквиж Му Порсьлöн воöн. Эскöны, мый сiйö ваяс сöмын бур. Пемöссö лыддьöны шаньöн, сiйö оз радейт зыксьöм. Лöнь кад лöсялас налы, кодъяс кöсйöны гозйöдчыны, öд Порсь зэв вылö донъялö семьякостса шуд. Öткаяс аддзасны пöвнысö, а кагатöмъяслöн вермасны чужны челядь. Порсь татшöмтортö радейтö, сiйö ачыс вермас чужтыны öтпырйö дасöс.
Порсьяс зэв уджачöсь, и локтан воын мойвиас буретш зiль, водзмöстчысь йöзлы. Лоас бур во видз-му овмöсын, ичöт бизнесын зiльысьяслы, торйöн нин öткöн уджалысьяслы. Порсь лоас лышкыдöн и енбикöд йитчöм уджа йöзлы.
А дышъясöс да юысьясöс Порсь лэптыны оз вермы. Нинöм бурсö виччысьны ылöдчыны радейтысьяслы да кык бана шаньгаяслы. Кольквиж Му Порсь эскö бур йöзлы, аскиа лунö видзöдö веськыда, буртор вылö лача кутöмöн, та вöсна восянь колö виччысьны быд бурсö.
Кыдзи вочаавны выль во
Кольквиж Му Порсь быдöнкöд лöсялысь, мелi, та вöсна выль во войö эн кольччöй öтнаныд. Чукöртöй ёртъяснытö. Кымын унджыкöн лоанныд, сымын бурджык. Нинöм лёкыс оз ло, выль во войö кö пызан сайö öтув пуксяс став семья, лоöй унаöн, Порсь радейтö ыджыд семьякостса гаж. А öткаясöс тайö пасыс кедзовтас. Эн гажтöмтчöй, эн пинясьöй, а лоас нин кö тадзи, корсьöй позянлун выль во водзын бурасьны матыссаяскöд. Эн вуджöдöй лöгнытö локтан во вылö. Гажöдчöм да озыр пызан — со мый медъёна воö сьöлöм вылас Порсьлы. Серамбана венласьöм, гаж, йöктöм, гора серам ваясны тiянлы сöмын бур. Абу ёна тöдчана, кöнi тi лоанныд выль во войö, медтöдчана, кыдзи вочааланныд.
Порсь радейтö чöскыда да уна сёйны. Эн дзескöдчöй, лэптöй пызан вылö унджыктор. Но мед эз вöв порсь яй.
Мыйöн вочаавны выль во
Чайтöны, мый выль во колö вочаавны локтан волы лöсялан рöмъяса паськöмöн. Аслас нимöн нин Порсь висьталö, мый сылы воас сьöлöм вылас. Пемöсöн радейтан кольквижысь öтдор позьö пасьтавны оранжевöй, розöвöй, кораллöвöй, мугöм рöма паськöм, сöмын оз удж вылö ветланаöс. Порсьлы ваясны нимкодьлун зарни да ыргöн рöма югъяланторъяс, небыд, кокни дöраысь вурöмтор. Рытъя платтьö, дона мичмöдчанторъяс — тайö ставыс воас Порсьлы сьöлöм вылас.
Мый пуктыны пызан вылö
Выль вося пызан вылö сьöмöн эн дзескöдчöй, öд Порсь радейтö, мед ставыс вöлi бур да уна. Кымын унджык, сымын бурджык! Мед пызанныд чегас чöскыдторъясысь! Но мед сэнi эз вöв порсь яй. Дасьтöмторъяс верманныд мичмöдны порсьпилöн мыгöръясöн, тайöн ваянныд уна нимкодьлун челядьныдлы.
Эн ышмöй чорыд курыдторъясöн — Порсь оз радейт юысьясöс. Кокньыдик бур винаяс, шампанскöй, компотъяс, сокъяс пызан вылö позяс лэптыны повтöг. И Му Порсь оз дöзмы, и юрныд оз кут висьны.
Кыдзи мичмöдны керка да коз
Кольквиж Порсьлы лоö нимкодь, керкааныд кö олö шуд. Медым мойвиас локтан воын, кознытö да керканытö мичмöдöй тайö пемöслöн мыгöра чачаясöн. Нöшта бур, мичмöданторъясныд кö лоасны тайö волы лöсялан кольквиж, мугöм, югыдвиж рöмаöсь.
Колö, мед гортаныд таво сулалiс ловъя коз. Веж пу вылö сiдзжö позьö öшлыны öрекысь да жёлудьысь вöчöм чачаяс, оз лишалана лоны и сэтшöмъяс, кöнi серпасалöма порсьöс. Кöсъянныд кö, мед локтан воын сьöм эз кытшлав бокитi, пуктöй коз улö порсь мыгöра сьöм чукöртан доз.
Мый козьнавны
Бур, кор тэныд мыйкö козьналöны, но нöшта нимкодьджык вöчны тайöс аслыд. Козинныд мед вöлi мича, эз сулав джадж вылын ковтöмторйöн, а морт вермис вöдитчыны сiйöн. Бур козинöн таво лоас сьöм чукöртан доз. Эн козьналöй айловъяслы порсь кучикысь сьöм видзантор.
Мый оз ков вöчны выль во войö
Выль во водзын эн удждысьöй ни некодлы эн сетöй сьöм — сiйö вермас «пышйыны» тiян дорысь во кежлö. Аддзанныд кö жугласьöм доръяса, потыштöм, но шогмана на чашкаяс да тасьтiяс, жалиттöг шыблалаöй. Татшöм дозмук кыскö ас дорас лёк вын. Коз вылö важ чачаясысь öтдор öшöдöй и выльöн ньöбöмöс. Пусö мичмöдöй вылiсяньыс, а идралöй улi лапъяссянь. Эн майшасьöй. Тайö войö гажöдчöй, лоöй кыпыд лолаöн. Шулöны тай: кыдзи вочаалан выль во, сэтшöмöн сiйö и лоас.
Выль воöн!


Комментарии:

Добавить комментарий

Свежий выпуск: за 13 июня