Отсалöны ыджыд сямаяс

[ A+ ] /[ A- ]


Велöдчанiнысь сöмын на петöм том специалистлы, овлö, бöрйöм уджаланiнын сьöкыд пырöдчыны уджö да сэтчöс котырö. Водзын та боксянь вöлi кокниджык, сы вöсна мый уджалан котыръясын томъяслы индылiсны туйдысь-велöдысьясöс. Öнi татшöмыс гежöдтор нин. Но векжö öткымын уджаланiнъясын кутчысьöны на тайö важ пыртöмторйö. Кыдз, шуам, Кулöмдiнса öтиöд номера садйын. Сiйö и гöгöрвоана, öд воспитательяслöн уджыс сьöкыд. Сöмын на диплом босьтысь специалистлы колö пырöдчыны оз сöмын уджö да уджалысьяслöн котырö, но и кужны сибöдчыны челядь дорö, лöсьöдны йитöдъяс бать-мамкöд. Буретш таö воськов бöрся воськов и велöдöны туйдысьяс.Воспитательлöн уджыс уна тшупöда. И том уджалысьлы ставнас öтпырйö шымыртны сiйöс зэв сьöкыд, — висьталiс садса старшöй воспитатель Нина Ивановна Нестерова. — Медводз колö велöдны найöс, медым дасьтiсны асьнысö уджавны челядь дорын, кужисны урчитны водзö вылö могъяс. Колö бöрйыны уджалан туйвизьяс: кыдзи да кутшöм ногöн кутас нуöдны занятиеяс, кутшöм пособиеяс отсöгöн, пыртас-ö ассяньыс мыйкö выльтор, öнi öд выль программа серти эмöсь быд сикас технологияяс — бöрйы кутшöмöс кöсъян. Туйдысь аслас примерöн петкöдлö, кыдзи уджалö челядькöд, сёрнитö накöд, нуöдö занятиеяс, ворсöмъяс, кутшöм йитöд кутö бать-мамкöд да кыдзи уджалö накöд. Сiдзжö велöдö сёрнитны педсöветъяс вылын, петкöдлыны-юксьыны аслас тöдöмлунъясöн, нуöдны восьса занятиеяс. Воспитатель места вылын оз сулав, сылы колö корсьысьны водзö, паськöдны тöдöмлунъяс, лöсьöдны уджалан балаяс, уджö öтарö пыртны мыйкö выльтор. Кад кольöм бöрын том уджалысь вöчö кывкöртöд, кыдзи пырöдчис уджас, ставыс-ö сылöн лючки артмис, мый сетiс сылы туйдысьыс, мыйö велöдiс да с.в.
Туйдысьöн вермас лоны дыр уджалысь, кодi лючки тöдö уджсö да шедöдiс нин ыджыд сям. И пуктöны сiйöн ас кöсйöм серти, кыдзи и Н.И.Нестерова вöзйысис лоны туйдысьöн том уджалысь Александра Алексеевна Катаевалы, кодi уджысь орöдчытöг велöдчис воспитательö. Позьö шуны, «быдмис» Нина Ивановналöн син водзын. Мöдыс отсалiс сылы велöдчыны и уджö босьтчигöн.

Меным мойвиис туйдысьöн: Нина Ивановна збыльысь ыджыд сяма воспитатель, кодлысь ме велöдчи унаторйö, — ошкис велöдысьсö Александра Алексеевна. — Уджö босьтчигöн велöдiс пырöдчыны уджалысьяслöн котырö, матыстчыны-сибöдчыны челядь дорö, нуöдны занятиеяс да сiдз, мед зонпоснилы вöлi гöгöрвоана да интереснöй, туйдiс, кыдзи да кутшöм могъяс пуктыны, медым нöшта на бурмöдны да сöвмöдны велöдан удж.
Александра Алексеевна воспитательöн уджалiс воысь муртса дырджык, но асьсö петкöдлiс, кыдзи пасйис Нина Ивановна, сöмын бур боксянь: медшöрыс сiйö, мый радейтö челядьöс, а найö вочаалöны сiйöс сiдзжö пыдди пуктöмöн да радейтöмöн, корсьысьö, водзмöстчö, пыр пыдöджык пырöдчö уджас. Мыйкö выльтор ассьыс пыртiгöн пыр на шыöдчылö Нина Ивановна дорö юалöмöн либö аслас мöвпöн юксьöмöн, кыдзи бурджыка котыртны занятие, кутшöм методика пособие отсöгöн да с.в.
Садйын эм и мöд том специалист — Виктория Евгеньевна Мальцева. Сiйö локтiс татчö уджавны Сыктывкарса госуниверситет помалöм бöрын. Танi жö велöдчигмозыс прöйдитiс практика. Сибыд морт, öдйö велалiс уджалысьяс да челядь дорö, енбиа, быд уджö кутчысьö кокниа. Тыдовтчис, мый сыысь артмас бур воспитатель. Со и коралiсны уджавны татчö. Зiльö матö во нин. Сылы сiдзжö индiсны туйдысьöс — воспитатель Ираида Леонидовна Зезеговаöс.

Ираида Леонидовна зэв радейтö челядьöс, сетö налы став сьöлöмсö, кужö матыстчыны быд кага дорö. Уджын пыр велöдiс бур кывйöн: то мыйкö тшöктас лöсьöдыштны, то содтыштны, бöрйыны занятиеяс либö ворсöмъяс кежлö колана пособие, уджавны бать-мамкöд. Тшöкыда видзöдла сылысь занятиеяссö, медым велöдчыны, кыдзи нуöдны найöс, сёрнитны челядькöд. Лыддя, мый Ираида Леонидовна отсöгöн ме öдйö да кониа пырöдчи уджö, — висьталiс В.Е.Мальцева.
Том специалистъясöс, медым öдйöджык сöльнитчисны уджалысьяслöн котырö, садйын ышöдöны отсавны нуöдны гажъяс, спорт ордйысьöмъяс, петкöдчыны педагогъяскостса уджын, конкурсъясын. «Öшинь вылын град йöр» конкурсö пыртiсны уна выльтор, бать-мамöс тшöтш уджас кыскöмöн. Нуöдлiсны нин восьса занятиеяс, дерт, бара жö, асланыс садйын. Тадзи вочасöн велöдчöмöн да уджö пырöдчöмöн коркö петкöдчасны и район тшупöда уджын. Ичöтик вермöмъяс шедöдöмыс абу сöмын налöн водзмöстчöм сайын, дерт, тайö тöдчана жö, но и велöдысьяслöн туйдöм сайын.
Галина НЕСТЕРОВА, Вероника КУЗНЕЦОВА.
Снимок вылын:
И.Л.Зезегова да В.Е.Мальцева.

Отсалöны ыджыд сямаяс 

Велöдчанiнысь сöмын на петöм том специалистлы, овлö, бöрйöм уджаланiнын сьöкыд пырöдчыны уджö да сэтчöс котырö. Водзын та боксянь вöлi кокниджык, сы вöсна мый уджалан котыръясын томъяслы индылiсны туйдысь-велöдысьясöс. Öнi татшöмыс гежöдтор нин. Но векжö öткымын уджаланiнъясын кутчысьöны на тайö важ пыртöмторйö. Кыдз, шуам, Кулöмдiнса öтиöд номера садйын. Сiйö и гöгöрвоана, öд воспитательяслöн уджыс сьöкыд. Сöмын на диплом босьтысь специалистлы колö пырöдчыны оз сöмын уджö да уджалысьяслöн котырö, но и кужны сибöдчыны челядь дорö, лöсьöдны йитöдъяс бать-мамкöд. Буретш таö воськов бöрся воськов и велöдöны туйдысьяс. 
— Воспитательлöн уджыс уна тшупöда. И том уджалысьлы ставнас öтпырйö шымыртны сiйöс зэв сьöкыд, — висьталiс садса старшöй воспитатель Нина Ивановна Нестерова. — Медводз колö велöдны найöс, медым дасьтiсны асьнысö уджавны челядь дорын, кужисны урчитны водзö вылö могъяс. Колö бöрйыны уджалан туйвизьяс: кыдзи да кутшöм ногöн кутас нуöдны занятиеяс, кутшöм пособиеяс отсöгöн, пыртас-ö ассяньыс мыйкö выльтор, öнi öд выль программа серти эмöсь быд сикас технологияяс — бöрйы кутшöмöс кöсъян. Туйдысь аслас примерöн петкöдлö, кыдзи уджалö челядькöд, сёрнитö накöд, нуöдö занятиеяс, ворсöмъяс, кутшöм йитöд кутö бать-мамкöд да кыдзи уджалö накöд. Сiдзжö велöдö сёрнитны педсöветъяс вылын, петкöдлыны-юксьыны аслас тöдöмлунъясöн, нуöдны восьса занятиеяс. Воспитатель места вылын оз сулав, сылы колö корсьысьны водзö, паськöдны тöдöмлунъяс, лöсьöдны уджалан балаяс, уджö öтарö пыртны мыйкö выльтор. Кад кольöм бöрын том уджалысь вöчö кывкöртöд, кыдзи пырöдчис уджас, ставыс-ö сылöн лючки артмис, мый сетiс сылы туйдысьыс, мыйö велöдiс да с.в. 
Туйдысьöн вермас лоны дыр уджалысь, кодi лючки тöдö уджсö да шедöдiс нин ыджыд сям. И пуктöны сiйöн ас кöсйöм серти, кыдзи и Н.И.Нестерова вöзйысис лоны туйдысьöн том уджалысь Александра Алексеевна Катаевалы, кодi уджысь орöдчытöг велöдчис воспитательö. Позьö шуны, «быдмис» Нина Ивановналöн син водзын. Мöдыс отсалiс сылы велöдчыны и уджö босьтчигöн. 
— Меным мойвиис туйдысьöн: Нина Ивановна збыльысь ыджыд сяма воспитатель, кодлысь ме велöдчи унаторйö, — ошкис велöдысьсö Александра Алексеевна. — Уджö босьтчигöн велöдiс пырöдчыны уджалысьяслöн котырö, матыстчыны-сибöдчыны челядь дорö, нуöдны занятиеяс да сiдз, мед зонпоснилы вöлi гöгöрвоана да интереснöй, туйдiс, кыдзи да кутшöм могъяс пуктыны, медым нöшта на бурмöдны да сöвмöдны велöдан удж. 
Александра Алексеевна воспитательöн уджалiс воысь муртса дырджык, но асьсö петкöдлiс, кыдзи пасйис Нина Ивановна, сöмын бур боксянь: медшöрыс сiйö, мый радейтö челядьöс, а найö вочаалöны сiйöс сiдзжö пыдди пуктöмöн да радейтöмöн, корсьысьö, водзмöстчö, пыр пыдöджык пырöдчö уджас. Мыйкö выльтор ассьыс пыртiгöн пыр на шыöдчылö Нина Ивановна дорö юалöмöн либö аслас мöвпöн юксьöмöн, кыдзи бурджыка котыртны занятие, кутшöм методика пособие отсöгöн да с.в. 
Садйын эм и мöд том специалист — Виктория Евгеньевна Мальцева. Сiйö локтiс татчö уджавны Сыктывкарса госуниверситет помалöм бöрын. Танi жö велöдчигмозыс прöйдитiс практика. Сибыд морт, öдйö велалiс уджалысьяс да челядь дорö, енбиа, быд уджö кутчысьö кокниа. Тыдовтчис, мый сыысь артмас бур воспитатель. Со и коралiсны уджавны татчö. Зiльö матö во нин. Сылы сiдзжö индiсны туйдысьöс — воспитатель Ираида Леонидовна Зезеговаöс. 
— Ираида Леонидовна зэв радейтö челядьöс, сетö налы став сьöлöмсö, кужö матыстчыны быд кага дорö. Уджын пыр велöдiс бур кывйöн: то мыйкö тшöктас лöсьöдыштны, то содтыштны, бöрйыны занятиеяс либö ворсöмъяс кежлö колана пособие, уджавны бать-мамкöд. Тшöкыда видзöдла сылысь занятиеяссö, медым велöдчыны, кыдзи нуöдны найöс, сёрнитны челядькöд. Лыддя, мый Ираида Леонидовна отсöгöн ме öдйö да кониа пырöдчи уджö, — висьталiс В.Е.Мальцева. 
Том специалистъясöс, медым öдйöджык сöльнитчисны уджалысьяслöн котырö, садйын ышöдöны отсавны нуöдны гажъяс, спорт ордйысьöмъяс, петкöдчыны педагогъяскостса уджын, конкурсъясын. «Öшинь вылын град йöр» конкурсö пыртiсны уна выльтор, бать-мамöс тшöтш уджас кыскöмöн. Нуöдлiсны нин восьса занятиеяс, дерт, бара жö, асланыс садйын. Тадзи вочасöн велöдчöмöн да уджö пырöдчöмöн коркö петкöдчасны и район тшупöда уджын. Ичöтик вермöмъяс шедöдöмыс абу сöмын налöн водзмöстчöм сайын, дерт, тайö тöдчана жö, но и велöдысьяслöн туйдöм сайын. 

Галина НЕСТЕРОВА, Вероника КУЗНЕЦОВА. 
Снимок вылын: 
И.Л.Зезегова да В.Е.Мальцева.

Комментарии:

Добавить комментарий

Свежий выпуск: за 26 марта