Олöмлöн выль лист бок

[ A+ ] /[ A- ]

Кулöмдiнысь Дмитрий Мишарин таво волiс чужанiнас шойччыны куим вежон кежлö. Тöдсаясыс чуймöмöн видзöдiсны бурланьö вежсьöм, мичаммöм зон вылö. Кöнi сiйö öнi олö? Кыдзи артмис, мый дзик нин лэдзчысьöм зон сяммис кутны асьсö? 
Дима быдмис бур семьяын. Бать-мамыс нэм чöжыс уджалiсны, кутiсны ыджыд овмöс — видзисны скöт. Быдтiсны сизим челядьöс — вит нылöс да кык пиöс. 
Артмис сiдз, мый зон олiс дзик ылöсас, ньöти эз думайт водзö олöм йылысь: сетчис юöмлы, шöйтiс, некöн прамöя эз уджав, ичöтик сьöмтор воыштлiс то öтилаын, то мöдлаын мыйкö вöчыштöмысь. Сэтшöмöсь жö вöлiны и ёртъясыс, налы, юöм кындзи, нинöм эз ков. Зон вöсна ёна висис сьöлöмныс мамыслöн да чойясыслöн, гöгöрвоисны, мый тадзи Дима дзикöдз вошас. А сылы ставыс вöлi веськодь: лун колис, и бур. 
Дималöн Марина чойыс квайт во нин олö Москва дорса Королёв карын. Гортас волывлiгöн став семьяöн чукöртчылiгöн корис Димаöс мунны сыкöд. Но мöдыс пыксис, эз отсав весиг рöдвужлöн кесйöдöм. Тайö и гöгöрвоана: сиктысь мунны карö, да нöшта на Москваö! Вöрзьöдчыны чужанiнысь, кöнi ставыс ас, бур, вöлi сьöкыд. Гöгöрвоис, мый тадзикöн дзикöдз вежсяс олöмыс, а со кодарланьö? Марина эз лэдзчысь, а öти лоöмтор бöрын чорыда шуис: кöсъян кувны танi юöмысь — кольччы, кöсъян водзö овны да вужвыйöн вежны олöмтö бурланьö — чукöрт кöлуйтö да мунам мекöд. 
Зон кывзысис, мунiс. 
Медводдза восö олiс Марина дорын. Сылöн верöсыс кыв ни джын эз шу паныд, гöгöрвоис гöтырыслысь вок вöснаыс сьöлöм дойсö. Марина интернет пыр аддзис Дималы удж. Аньлöн кывъяс серти, уджыд сэнi сюрö, мед сöмын вöлi ыджыд кöсйöм. Зонмöс босьтiсны мебель вöчан фабрикаö рабочöйöн. Дималы уджыс воис сьöлöм вылас, тöдмасис уна йöзкöд. Сибыд зонка öдйö аддзис öти кыв тшöтш уджалысьяскöд. Фабрика вылын зiль зонмöс ёна ошкöны бура уджалöмысь. 
Во кольöм бöрын Марина вöзйис Дималы видлыны овны öтнаслы. Век öд сэсся он куткырвидз чойлöн сойборд улын, колö и ассьыд олöмтö лöсьöдны. Вокыс кывзысис, регыдъя кадöн аддзис оланiн. 
Дима во нин олö чойсьыс торйöн, ёртъясыскöд кöртымалöны патера. Ачыс пусьö, бергöдö гортса удж. Олöмыс велöдiс. Нажöвитöм сьöм тырмö и овны, и вештыны оланiн. Чойсö оз вунöд, тшöкыда волывлö сы дорö, колö кö кутшöмкö отсöг. Марина некор оз бöрыньт. Дима зэв ёна вежсис: дзикöдз дугдiс юны, шыбитiс куритчыны, гöгöрвоис да аддзис олöмыслысь мичлунсö. Пыр аттьöалö Маринаöс олöмсö вежöмысь, бур туй вылö сувтöдöмысь. 
— Öдйö и велалiс ыджыд кар дорö, бура кужö ветлöдлыны. Шуам, ме сэнi ола дырджык нин, но ветлöдла навигатор кузя. А Дима некытчö оз вош. Кутiс бура пасьтасьны, сьöлöм шонавлö сы вылö видзöдöмöн. Нимкодь, мый сяммис пуктыны ас водзас мог да вöчö ставсö, мед бурмöдны олöмсö. Сылöн вöлi ыджыд кöсйöм, та вöсна ставыс артмис. Мортыдлöн öд ставыс ас саяс. Водзын сiйö Кулöмдiнысь прамöя некытчö эз петавлы, гежöдика ветлывлiс Сыктывкарö. Мекöд лысьтiс петны туйö, мыйла мунiм ас машинаöн, öтнасöн, дерт, эз эськö вöрзьöдчы. А кык во бокиын олiгад смелмöдчис да ачыс öтнас локтiс Сыктывкарöдз поездöн, — висьталiс Марина. 
Дималы таво апрельын тырис 35 арöс. Водзö вылö мöвпъясын кольччыны Москваö, уджавны, лöсьöдны семья. Öнi волiгöн зэв ёна отсалiс чойясыслы бергöдны гортгöгöрса овмöс. Шань сьöлöма зон отсалiс быдöнлы, кодi сы дорö шыöдчылiс. Прöст кадö ветлывлiс ёртыскöд велосипедöн. Воддза олöм казьтылiгöн асьсö шогöдлiс. Ни öти лун эз ю ни эз курит — важ олöмлань бергöдчöм оз ло. 
— Кор Дима юис, меным вöлi вывтi сьöкыд. Олiм öтлаын, менö эз кывзысь. Синва лэччис шорöн, сьöлöм висис сылöн йöйталöм-юöм вылö видзöдöмöн. Сiйö öд менам вок, и зэв вöлi окота, мед сылöн ставыс вöлi бур. А öнi волiс да меным зэв долыд: аслас синъясыс öзйöны, мый кужис вежсьыны. Волiгас ёна отсасис. Шуи, мый олöмсö кык во сайын заводитiс дзик выль, сöстöм лист боксянь. Эска, сылöн ставыс лоас бур, — висьталiс Татьяна чойыс. 

Галина Клюжева. 
Снимок интернетысь.

Комментарии:

Добавить комментарий

Свежий выпуск: за 2 апреля