Жугалiс градусник. Мый вöчны?

[ A+ ] /[ A- ]


Уналöн гортаныс жугавлö градусник. Но оз быдöн тöд, мый колö вöчны петöм ртутьлöн руöн отравитчöмысь видзчысьöм могысь.
Öти-кö, восьтöй öшиньтö да бура тöлöдöй жыртö, кöнi жугалiс градусникыс. Та кадö пöдлалöй мукöд жырйысь öдзöсъяссö, мед ртуть руыс оз веськав сэтчö. Тöдöй, мый ртуть кокниа ляксьö кöмкот пыдöсö да татшöмногöн вермас разавны оланiнын.
Бура чукöртöй ртуть коляссö да градусниклысь жугалöм торпыригсö стеклö банкаö кисьтöм кöдзыд ваö. Васыс оз сет ртутьлы пöрны руö. Зэв ичöтик ртуть мольяс позьö чукöртны шприцöн, резинаысь грушаöн, кык бумаг листöн, пластырöн, скотчöн, кöтöдöм газетöн либö ватаöн, ичöтик кисточкаöн. Чукöртöй ртуть мольяссö быд коластысь.
Падъяланныд кö, мый ртутьыс вермис веськавны плинтус да джодж вевттьöд улö, бытьысь перйылöй найöс да видзöдлöй. Ртуть чукöртöмыс кö нюжалö, быд 15 минут мысти сынöд сöстöммöдны восьтлöй öшиньтö.
Топыда банкасö пöдлалöй чукöртöм бöрын. Энö пуктöй сiйöс шоныдiнö. Абу кö ки улын стеклö банка, позьö босьтны пластикыс бура пöдласьысь доз.
Та бöрын ртуть киссянiнсö колö мыськыны крепыд (пöшти сьöд) марганцовка ваöн. Коластъяс мыськöй ичöтик тшöткаöн, кисточкаöн либö пызйысян отсöгöн. Марганцовкаа ваöн мыськасьöй некымын лун чöж да тшöкыдджыка тöлöдöй олан жыръяс.
Быдлунъя олöмын ртутя мукöдторъяс позьö видзны заводсянь ваян дзонь тубрасын. Жугалöм ртутя лампаяс да градусникъяс колö пуктавны топыда пöдласьысь дозмукö.
Колясъяссö колö сдайтны найöс чукöртысь торъя органзацияö. Сыктывкарын быд выльлунö 9-сянь 10 часöдз химико-радиологическöй лабораториялöн машина примитö ртутя колясъяс Катаев уличаса 47-öд керка дорын. Торъя йöзлысь босьтöны дон босьттöг заводса жугласьтöм кöрöбöн либö чорыд дозмукö пуктöм 15 лампаöдз да топыд вевта стеклö банкаö пуктöм жугалöм градусникъяс.
Организацияяслысь лаборатория примитö ртутя колясъяссö сёрнитчöм серти. Став юöрсö та могысь позьö видзöдлыны Комиын йöзöс видзан да öзйылöмъяскöд водзсасян служба управлениелöн официальнöй сайт вылысь.

Комментарии:

Добавить комментарий

Свежий выпуск: за 26 ноября