admin

Эжва йывлöн слава

Алексей Викулович Кочанов

Чужис 1932 вося март 29 лунö Фроловскын. Пöрöдìс вöр «18 партсъезд» колхозын, шофёралìс Пруптса леспромхозлöн Лöгинъягса лесопунктын, трактористалìс вöр кылöдан Керчомъяса участокын, «Керчомскöй» совхозын. Коммунистическöй уджвывса ударник. Социалистическöй ордйысьöмын вермысь.

Читать далее

ТОМ ЙÖЗЛÖН ЗÌЛЬÖМÖН

Кыдзи районын пöртöны олöмö Коми республикаын том йöзлысь во юöртöмкöд йитöдын том йöзлы сиöм урчитöмторъяс, висьталö «Кулöмдìн» муниципальнöй районлöн администрацияса веськöдлысьöс вежысь Алёна Ивановна Федюнёва.

Читать далее

Эжва йывлöн слава

Ангелина Афанасьевна Лажанева

Чужис 1953 вося май 28 лунö Пожöгдìнын. Уджалìс Пожöгса нянь пöжаланìнын, лысьтысис «Пожегодскöй» совхозлöн Пожöгдìнса отделениеын. Ставсö уджалìс 35 во. Коммунистическöй уджвывса ударник, социалистическöй ордйысьöмын вермысь. Вöлì сиктса да районса сöветъясын депутатöн.
Читать далее

ТОМЪЯС ВАЖСÒ ОЗ ВУНÒДНЫ

Кольöм нэмлöн пансигöн миян республикаö вайисны мыждöм (репрессируйтöм) уна йöзöс, тшöтш и миян Кулöмдìн районö. Найö медсясö заптìсны вöр. Чужисны быдса посёлокъяс, кодъяс пиысь вель уна абу нин. Сöмын важ фотографияяс да олöма йöзлöн казьтылöмъяс тöдмöдöны сìйö оланìнъяскöд да кольöм кадкöд. Буретш важыскöд тöдмасьöм могысь Югыдъягса шöр школаысь велöдчысьяс история велöдысь Татьяна Михайловна Митинакöд ветлìсны вöвлöм Немскöй посёлокö. Сэнì абу нин ни öти керка, кöть овлìс некымын сё морт, вöлì весиг начальнöй школа. Посёлоксö тупкисны кольöм нэмса квайтымынöд воясын, йöзöс овмöдìсны мукöд посёлокъясö. На пиысь öти — Белоборск. Танì велöдчысьяс аддзысьлìсны вöвлöм «немсаяскöд», тöдмалìсны уна выльтор.

Читать далее

ЫДЖЫДСЬЫС-ЫДЖЫД ГРЕК

Июль 9-15 лунъясö республикаын, тшöтш и миян районын, мунас «Козьнав меным олöм» пас улын абортъяслы паныд сулалöм. Такöд йитöдын лöсьöдöм котыр урчитìс вöчны унатор, сы лыдын шуны пыдìсянь мöвпыштöм кывъяс и «Парма гор» пыр. Талун сетам кыв Кулöмдìнса Петыр-Павел вичкоса уджалысь Ольга Антоновалы.

Читать далее

Свежий выпуск: за 13 августа