[ A+ ] /[ A- ]

Тöдмасьöй: Анастасия Владимировна Голайдо — юрсиктысь культура керкаса директорöс вежысь, гажöдан удж котыртöм вöсна кывкутысь (снимок вылын). Шöр школа помалiс искусствояслöн гимназияын 9-öд классянь велöдчöмöн. Сыктывкарса государственнöй университетлысь финн-йöгра факультет помалöмöн лоис коми кыв да литература велöдысьöн. Уджалiс Сыктывкарын книгаöн вузасян «Букинист» лавкаын. 2015-öд восянь Кулöмдiнса культура керкаын. Верöс сайын, эм öти пи. Пуктö ыджыд пай районын туристалöм сöвмöдöмö.

— Анастасия Владимировна, чужан кыв да литература, ставнас культура Тiянлы вöлi, кöнкö, матыс ичöтдырсянь, татöг эськö тайö туй вылас эн сетчöй?

— Дерт жö. Менам пöчöй (кöнкö, кывлiнныд Кужйысь Анна Васильевна Юшкова йылысь) и Александра Ивановна Юшкова мамöй — велöдысьяс. Насянь и, кыдз шулам, йöткыштчöмыс. Менö эн верд, а лэдз лыддьысьны. Кужйын на велöдчигöн  лыдди школаса и сиктса библиотекаысь став книгасö.

— Рочысь юасьны ог кут, сэнi зэв уна нималана гижысьыс, висьталöй  Комиысь.

— Прозаын «Чугра», «Рöдвуж пас», «Бива» романъяснас да пьесаяснас тайö Геннадий Юшков, а поэзияын Альберт Ванеев.

— Кыдзи веськалiнныд ас районö?

— Университет бöрын эськö менö корисны велöдчыны водзö аспирантураын, но менам туйвизь серти сiйö воас местасö эз сетны. Сэк кежлö вöлi нин верöса и кагаа да пыри уджавны книга вузалан Сыктывкарса  «Букинист» лавкаö, босьтчи кывкутны книгаясöн могмöдöм вöсна. А сэсся кыскис гортö. Сы вöсна мый олöмöс йитi культуракöд («Букинистас» уджалi сизим во), медводз культура юкöнö и шыöдчи.  Веськöдлысьнас вöлi на воддзаыс — Т.Н.Попова.  Корис менö веськöдлыны районса культура керкаöн, сы вöсна мый директорыс К.Ю.Апостолиди петiс «кузь» отпускö. Сылöн бöр локтöм мысти öнi директорöс вежысь. Кывкута гажъяс котыртöм да туристалöм вöсна.

— Ме — культура дiнö матыс морт — казялi, мый Тiян локтöм бöрын гажъяс тшöкыдджыка кутiсны мунны комиöн. Ме тöдвылын кута рытъяс нуöдöм.

— Миян районын кызвын йöзыс на комиöсь да рочасьöм лоö налöн лов вылын сулалöмöн. Бур, мый менö гöгöрвоисны да ыджыд гажъяс, кодъяс лыдын «Василей», «Василёк», районлöн чужан лунлы сиöм да мукöдъяс, мунöны комиöн.

— Нуöданныд и асьныд. Менам видзöдлас вылö, колö воöдчыны сэтчöдз, мед висьтавны ставсö юрысь, а оз лыддьыны бумага вылысь.

— Ме культура керкаö локтi 2015-öд воын да мöд вонас нуöдi нин «Василейтö», а сэсся и водзö. Кык во нин сiдзжö нуöдi «Василёк».  Нуöда и мукöд тöдчанаджык гажъяс. Ме зiля жö, кыдз Тi шуинныд, висьтавны юрысь, но гижöдсö дзик видзöдлытöгыс оз на артмы, сы вöсна мый  дасьтысьны кадыс вичмö этша. Но шуöмнытö кута тöдвылын.

— А, гашкö, босьтчанныд да гижанныд и нуöданногсö? Öнi век со бокиысь кодöскö корöны…

—  «Василейыдлы», гашкö, сямöй оз на тырмы, а мукöдсö позьö видлыны. Кольöм воын ми нуöдiм гожöмнас семьялы да муслунлы сиöм гаж да нуöданногсö гижлi ачым. Йöзыслöн шуöм серти, сьöлöмнысö вöрзьöдiс.

— Шуöны, мый мортыс кö енбиа, то енбиыс унапöлöс. Гашкö, гижанныд кывбуръяс, серпасасянныд, сьыланныд да мыйкö нöшта вöчанныд?

— Ме радейта сьывны. 2016-öд воын петкöдчим танi жö уджалысь Ирина Александровна Гулькокöд «VIP-кодзув» конкурын да босьтiм гран-при, сiдзжö  медвылö донъялiсны видзöдысьяс.

— Бур эськö вöлi, ловзьöдiнныд кö пьесаяс серти ворсöмъяс. Тöдса, мый  Кулöмдiнын спектакльяс петкöдлiсны весиг Великöй Отечественнöй война кадö, а öнi оз мунны. Öти кадö эськö танi  уджалысь Елена Дмитриевна Гичева котыртлiс йöзöс да пуктылiсны, буракö, кык ворсöм, да ловзьылöм «бипурыс» кусiс бöр.

— Ме та йылысь мöвпыштлi нин. Паськыдджыка кö öд видзöдлыны, ворсöмыд — тайö йöзлысь оласногсö петкöдлöм. И колö эськö  петкöдлыны бур оласногсö, гашкö, ичöтика шмонитыштöмöн, а оз став лёксö гугöдöмöн, кыдзи петкöдчö öткымын пьесаясын. Бур оласногыс зэв оз тырмы. Та кузя мекöд воöны öти кывйö да, кыдз шулöны, дыр нюжмасьны ог кутöй.

— Тi кывкутанныд и туристалöм котыртöм вöсна. Тайö, позьö шуны, выльтор на, и висьталöй, пöжалуйста, паськыдджыка.

— Культура юкöнлы туристалöм котыртöм, код вöсна сiйö водзтi эз кывкут, кыв шутöг, — выльтор, но ми мыйсюрö вевъялiм нин вöчны. Медым туристалысьяс тöдiсны, мыйöн озыр миян район, а озыр сiйö  зэв унаторйöн — Ульянаса манастыр, Кадам да Дон тыяс, Помöсдiнын В.Т.Чисталёвлöн да Донын В.С.Павловлöн музейяс, Войвыв Екатерининскöй канал да с.в. — ми босьтчим чукöртны на йылысь гижöдъяс, фотографияяс, йöзлысь казьтылöмъяс, содтысьны аддзöмторъясöн да вöчны уна мукöдтор. Эм нин медся тöдчанаинъяс йылысь гижöдъяса да снимокъяса уна рöма индалысь, эмöсь и торъя тöдчанаинъяс йылысь лэдзöмторъяс. На йылысь позьö тöдмавны сiдзжö асланым да районлöн сайт вылысь. Мыйкö кö тöдмалам выльтор, öтарö содтам. Та кузя медся ёна уджалöны библиотекаяс. Торйöн пасъя Джеджимысь З.С.Напалковаöс, Дереваннöйысь Т.Н.Удоратинаöс, Керчомъяысь И.Г.Третьяковаöс.

Водзмöстчысь йöзлöн зiльöмöн тöдмасянiнъяслöн лыдыс öтарö содö. Сiдз, Ичöт  Аныбын Михаил Григорьевич да Люция Николаевна Вологжанинъяс гозъя восьтiсны «Ош вöр» шойччанiн да сэнi оз сöмын шойччыны, но и овлöны сiйö  либö мöд туйвизь кузя районса чукöртчылöмъяс — и томъяслöн, и верстьöлöн. Йöзöс чукöртанiнöн жö лоис Джеджимын танi чужысь гижысь Виктор Напалковлöн водзмöстчöмöн кыпöдöм библиотека-музей, кöнi июнь помын нуöдiсны коми оласноглы сиöм аддзысьлöм. Казьтыштi нин Василий Степанович Павловöс. Олö Кулöмдiнын, а чужанiнас, Донын, лöсьöдiс бура олысь крестьянинлöн  овмöса музей, кытчö волöны весиг страна сайысь. Кольöм воын, пример вылö, волiс Польшаысь. Эм зэв ыджыд лола морт Пузла грездын. Помöсдiнса леспромхозлöн киссьöм бöрын Александр Светозарович Игнатов танi ловзьöдiс эз сöмын вöр заптöм, но и котыртiс сiйöс пилитöм да весиг страна сайö мöдöдöм. Сiйö босьтö вöр Европалöн тшупöдын донъялöм серти да збыльвылö тöждысьö вöр-валöн сöстöмлун вöсна. Ачыс вермас петкöдлыны мичаинъяс. На лыдын и сынöдö кыпöдчöмöн петысь ключ. Кыдзи ме чайта, татшöм йöзыслöн лыдыс кутас содны водзö, сы вöсна мый туристалöм öтарö паськалö, йöз кöсйöны тöдны унджык да кутшöмкö аслыспöлöстор.

— Кыдзи ме чайта, ми омöля на вичмöдам Эжва йыланым волысьяслы сiдз шусяна комфортсö. Вöр-ваöд ветланiнъясын абуöсь ни верданiнъяс, ни узьтöданiнъяс, шуам, сiйö жö Войвыв Екатерининскöй канал вылын, кодöс тöдöны медся ёна.

— Буретш тайöс и тöдчöдöны миян районö волысьяс. Öнi öд туристалысьясыд абу нин воддза кодь номъясöс вердысьöсь да кöнi войыс суас, сэнi и узьысьöсь. Öнiяяслы колö пöсь сёян да сöстöм вольпась. А туристаланiнъясын миян татшöмыс некöн абу. Гашкö, сöмын Вологжанинъяслöн этшаник йöзлы. Ме и чайта, мый колö чукöртчывны районса власьткöд öтув да бура мöвпыштлыны, кыдзи колана ногöн котыртны тайö делöсö, лючки артыштны да урчитны став коланторсö. Шуны кö рочöн, татшöм стратегияыс районлöн абу на.

— Та вылö видзöдтöг, районö волöны ёна, тшöтш и телевидениеын да киностудияясын уджалысьяс. Кодъяс волiсны бöръя кадас?

— Эн нин шуöй. Федерацияысь «Культура» телеканалса уджалысьяскöд ме ветлöдлi кöкъямыс лун. Аддзöдлi найöс районысь медся нималана аслыспöлöс йöзкöд: А.А.Глуханичкöд, А.С.Игнатовкöд, вежа ай Василийкöд да вель уна мукöд йöзкöд. Кужйын снимайтiсны весиг ачымöс, висьталi, мый сэтшöм комилöн аслыспöлöс оласногыс. Нöшта вöлiны Санкт-Петербургысь кинолöн да телевидениелöн институтса студентъяс, войвывтi машинаясöн мунысь «Поехали» вуджöм котыртысьяс да с.в. Ставныскöд уджалi видзалöмсянь колльöдöмöдз. Бурыс сыын, мый сэсся петкöдлöны снимайтöмсö  телевидение пыр, лэдзöны кинофильмъяс, татшöм ногöн нимöдöны районнымöс да республиканымöс, восьтöны найöс мукöд йöзлы.

— Видзöдöм серти, уджыс уна да туристалöм кузяыс колö котыртны торъя юкöн. Кыдзи чайтанныд?

— Öнi, мöдарö, ставсö öтувтöны да та вылö öдвакö мунасны, но мöд морт, кодi эськö тшöтш бергöдiс тайö уджсö, збыль колö.

— Тi öд уджаланныд он сьöдас, эмöсь, кöнкö, туйвизьяс да урчитöмторъяс и, гашкö, велöдчанныд?

— Тайö тадзи. Уджалам урчитöмторъяс серти. Босьтам став бурсö мукöд районъяслысь. Велöдча ачым, пример вылö, ветлi туристалöм котыртöм кузя чукöртчылöм вылö Псковö, кытчö волiсны мир пасьтаысь. Ме весиг сэнi сёрнитi коми йöзлöн сёян йылысь.

— Кыдзи позьö помавны туристалöм йылысь сёрнитöмнымöс?

— Туристалöмсö колö паськöдны и паськöдны, сы вöсна мый эм мый петкöдлыны. Аддзыны позянлунъяс да вöчны сiдз, мед тайö вайис районлы сьöм.

— Кыдзи районса культура керкаöн веськöдлысьöс вежысь, мыйöн, Тiян видзöдлас вылö, колö содтысьны ставнас котырлöн уджын, кутшöм бурторъяс вужйöдны водзö?

—  «Василей» да «Василёк» йылысь  сёрнитны ог нин кутöй. Найö вужъясисны, воöны сьöлöм выланыс йöзлы да кутасны юргыны водзö. Ме вот мöвпала, мый миян  районлы колö и гожся гаж. Кöрткерöслöн эм «Кöрт айка», Абъячойлöн «Лузабердса  гаж», Выльгортлöн «Завалинка», Койгортлöн «Зымгыштам», Емдiнлöн «Пелысь гаж» Изьвалöн «Луд», миянлы колö жö.

— А тöданныд, мыйла абу? Сы вöсна мый водзмöстчысьясыс абуöсь. Кор на Василий Яковлевич Гущинкöд босьтчылiм лöсьöдны районса сиктъяслы медшöр гажъяс да лоисны Керчомъяын «Пыжа гаж», Носимын «Троича», Дереваннöйын «Иван лун» да с.в., кыкысь чукöртлiм водзмöстчысьджык йöзöс Немдiнын. Вöзйылiм лöсьöдны «Öшкамöшка» гаж, сы вöсна мый сиктныс сизим нöрыс йылын да лöсялö öшкамöшкаыслöн сизим рöмыслы, но сэкся юралысь И.Л.Игнатов, кыдз шуласны, эз рымась. Öтитор да мöдтор вылö ыстысьöмöн, торйöн  нин сьöм абутöм вылö ыстысьöмöн, воштöны мичлунсö да тöдчанлунсö лöсьöдöм нин гажъяс. Керчомъяса «Пыжа гаж» сы вöсна и шусьö тадзи, мый колö оз сöмын ордйысьны дзоляник пыжъясöн, но и ветлыны ыджыд пыжъясöн гудöкасигмоз да сьылiгмоз, вавывса лавкаын вузасьны ас вöчöмторъясöн, йöктыны-сьывны ва вылын лöсьöдöм петкöдчанiнын. Тадз кымын босьтчигас и вöлi. А öнi гажöдчöны видз вылö лöсьöдöм петкöдчанiнын кыдзи, шуам, клубын. Ме ошка Тiянлысь вöзйöмнытö — районлы гожся ыджыд гажыс, аслыспöлöсыс, зэв колö. «Василейыд»  республикалöн тшупöда гаж. Босьтчöй асьныд. Ми — культуралы уна во нин сетöм йöз — отсалам.

— Мед менö гöгöрвоисны, нöшта öтчыд тöдчöда, мый колö аслыспöлöс гаж.  Районлы сиöм гажыд, кыдзи сылöн чужан лунлы сиöмъяс, овлöны, но налöн некутшöм аслыспöлöслун абу. Мый эм бурыс, сiйöн и петкöдчам.

— Мый лыддянныд медся коланаöн юрсиктса культура керкалöн уджын талун?

— Ме серти, ёнджык колö уджавны челядькöд, сы вöсна мый буретш найö кутасны вужйöдны культурасö аски. Торйöн нин коми национальнöй культуралöн юкöнын, сы вöсна мый ми аслыспöлöсöсь да донъяланаöсь, а веськыда кö шуны, коланöсь та боксянь. «Василёкыд» бур, но колö накöд уджалöм могысь мöвпыштны мукöдторъяс. Челядьлы öд колö, мед ставыс вöлi кыпыд. Тайö тöдчана абу сöмын таво, кор республикаса юралысьлöн индöдöн юöртöма культуралысь во, но и водзö вылö.

— Кöсйи да юала. Асьныд зэв коми йöз вöсна тöждаöсь, а, ов сертиныд кö, абу коми сайö петöмныд.

— А вот и дзик коми сайö. Верöсöй — Сергей Витальевич — Кужса жö.  Батьыс волöма Брянскöй обласьтысь да гöтрасьлöма Кужса ань вылö. Таво ми ветлiм сэтчö.

— Мед ставыс артмас, мый кöсъянныд.

— Аттьö.

Василий ЛОДЫГИН.

Пасъям, мый 2018-öд во Коми республикаын юöртöма культуралöн воöн. Та йылысь индöд кырымавлiс Коми республикаса юралысь Сергей Гапликов.

 


Комментарии:

Добавить комментарий

Свежий выпуск: за 18 апреля